127580

LVAK priekšlasījums par Jāni Endzelīnu
06.02.2023


Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (RLB LVAK), 6. februārī plkst. 18.00 RLB Līgo zālē, aicina uz tikšanos ar filoloģijas doktori, LZA goda doktori, valodnieci Sarmu Kļaviņu, kura uzstāsies ar priekšlasījumu Cildinātais un apkarotais Jānis Endzelīns (150. gadskārta).
   
 
RLB LVAK dibināta 2001. gadā un mūsdienu kontekstā turpina RLB Valodniecības nodaļas tradīciju (19041940). Kopa rīko priekšlasījumus, diskusijas un lekcijas par kādu temu, kas saistīta ar latviešu valodu, katra mēnešā pirmajā pirmdienā. Laipni gaidīts ikviens interesents!
   
Ieeja – par ziedojumu.
   
25% no sarīkojumā gūtajiem ziedojumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.
      Atpakaļ