77462

“Latgaliešu valoda Latvijā: mīti un patiesība”
03.04.2017


“Latgaliešu valoda Latvijā: mīti un patiesība”


RLB Latviešu valodas attīstības kopa 2017. gada 3. aprīlī pulks. 18.00 aicina uz LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesores, Baltu valodniecības katedras vadītājas Dr. philol. Lidijas Leikumas priekšlasījumu “Latgaliešu valoda Latvijā: mīti un patiesība”.
L. Leikuma docē valodniecības kursus fakultātē, ir speciāliste latgalistikas jomā. Priekšlasījums būs veltīts latviešu rakstu tradīcijai, kas vēsturiski izveidojusies uz latgalisko izlokšņu pamata XVIII gadsimta Poļu Vidzemē. Attīstījusies ar pārrāvumiem, piedzīvojusi latīņburtu drukas un citus aizliegumus, vairākkārt reformēta. Izdzīvojusi un pastāv arī mūsu dienās, apliecinādama savu dzīvotspēju un piesakot dzīvotgribu daudzveidīgos izpaudumos.


Norises vieta: Rīgas Latviešu biedrības Kluba zāle
Ieeja brīva visiem interesentiem
      Atpakaļ