87631

Izskanējuši Rīgas svētki 2018 Vērmanes dārzā "Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150"
28.08.2018


Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150

Rīgas svētki 2018 Vērmanes dārzā

izskanējuši


Rīgas Latviešu biedrība savā 150.jubilejas gadā aizvadīja 3 skaistas, notikumiem un noskaņām bagātas Rīgas svētku dienas, Vērmanes dārzā uzburot 19. gs. beigu – 20.gs. sākuma atmosfēru, ielūkojoties savas bagātās vēstures lapaspusēs, parādot šodienas darbu un pasapņojot par nākotni.

Rīgas svētkus piedāvāja Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”. 
Svētkus Vērmanes dārzā organizēja Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar SIA „Kants Komunikācijas”, SIA „Eiropas Skaņa”, SIA „Video Centrs”, Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju un Latvijas Maiznieku biedrību. 

Rīgas Latviešu biedrība saka paldies Rīgas domei  un visiem, kas ieguldīja savu darbu un zināšanas, lai taptu Sapņu dārzs! 

Sadarbības partneriem:

SIA “Kants Komunikācijas” un Ilonai Brūverei personīgi par sadarbību svētku koncepcijas izstrādē, režijas un scenārija izveidē!
SIA “Eiropas Skaņa” komandai, skaņu režisoriem Viktoram Andrējevam un Ivaram Piļkam!
SIA “Video Centrs” komandai un Guntim Grosam personīgi!
Latvijas Grāmatizdevēju asociācijai un tās izpilddirektorei Dacei Pugačai!
Latvijas Maiznieku biedrībai un tās izpilddirektorei Guntai Dukai!

Projekta darba grupai:

Projekta vadītājai Stellai Līpītei, izpildproducentam Andrim Morkānam, māksliniekam Artim Rutkam, režisoriem Anitai Grūbei, Andrim Gindram, grimma un stila veidotājām Baibai Grīnai ar komandu, Gunitai Vēverei, Ivonnai Straumei, izstādes veidotājai un vēstures konsultantei Gaidai Jablovskai, statistu koordinatorei Ilzei Forstmanei, radošajam konsultantam Guntim Gailītim, juristei un projekta koordinatorei Marijai Heislerei – Celmai, grāmatvedei Maijai Smanei, fotogrāfei Gerdai Bušai, ekskursiju programmu veidotājām un vadītājām Dacei Paeglei un Oksanai Sviklei un visiem Rīgas Latviešu biedrības darbiniekiem!

Paldies Lielās skatuves programmas vadītājiem Elīnai Vānei un Imantam Stradam un svētku laukumu programmu vadītājiem un veidotājiem Arvīdam Bomikam, Jurim Kalniņam, Mārai Kokinai, Dainim Gaidelim, Raimondam Ķirķim, Mārim Pūrim ar komandu, Kristīnei Kutepovai un mākslinieku komandai, Elīnai Bojarkinai, Rihardam Zelezņevam, Mārtiņam Gailim, Uldim Melderim, Andai Krauzei, Margitai Porietei un RLB Folkloras komisijas “Sprīdīša skolas” komandai. 

Sakām paldies par sadarbību un atsaucību: 
Latvijas Universitātei un Latvijas Universitātes Akadēmiskajai bibliotēkai, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam, Rakstniecības un mūzikas muzejam, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejam, Latvijas Mākslas akadēmijai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai un tās opermūzikas studijai „Figaro”, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un NBS Štāba orķestrim, LR Zemessardzes jauktajam korim „Stars”,  Latvijas Biškopības biedrībai, Latvijas Dabas fondam, SIA “Vinnis”, Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Straupe”,  Latvijas Nacionālajai operai un baletam, Latvijas Nacionālajam teātrim, Dailes teātrim, “Retrofoto”, SIA “RJK”, SIA “Tent For Event Baltic”, J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolai un tās kamerorķestrim „Armonico”, Latvijas Profesionālā Baleta asociācijai, biedrībai „Dejas varavīksne” un Litai Beiris, biedrībai “La buona musica” un Anetei Točai, biedrībai “Knīpām un Knauķiem”, Raimondam Ozolam, Ernestam Spīčam, Rozītei Katrīnai Spīčai, Valdim Lūriņam, Mārtiņam Eglienam, Dacei Bonātei, Valdim Zilverim, vokālajām grupām „Putni”,  „Cantemus” un „Krētas freskas”, Ādamsonu – Šķepastu ģimenes kvartetam „Dēvasti”, flamenko deju klubam „Duende”, SIA „Riga Catering Service”, SIA “Elvi Latvija”, Jurim Apeinim.

Īpašs paldies Rīgas Latviešu biedrības biedriem Ērikam Hānbergam, Mairitai Solimai, Dzintaram Dreibergam, Ilzei Būmanei, Ivaram Strautiņam, Rasmai Kļaviņai!

Paldies Rīgas Latviešu biedrības Teātra komisijai un tās vadītājam Viktoram Hausmanim, Folkloras komisijai un tās “Sprīdīša skolai”, Mūzikas komisijai un tās vadītājam Arvīdam Bomikam, Dāmu komitejai un tās vadītājai Ilvai Duļevskai, Literatūras komisijai, Tautas dzīvā spēka pētniecības centram, Pensionēto skolotāju klubam un tā vadītājai Rūtai Cipijai, Esperanto klubam un Šaha klubam, RLB tautas mākslas kolektīviem – kamerkorim “Austrums”, RLB jauktajam korim, senioru korim “Erelbe”, vīru korim “Latvis”, korim “Ars Longa”, bērnu vokālajam ansamblim “Knīpas un Knauķi”, TDA “Vija”, vokālajam ansamblim “Saskaņa” un TLMS “Rezēda” !

Liels paldies visiem, visiem, kas piedalījās šī notikuma veidošanā!

Uz tikšanos sarīkojumos Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilejas nedēļā 208. gada 22. – 27.oktobrī !

Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150 Rīgas Svētki 2018 Vērmanes dārzā 17.08.2018. Ieskaņas koncerts  "Laikmets un Mūzika" foto:  http://www.rlb.lv/index.php?p=9122&galerija=979551

Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150 Rīgas Svētki 2018 Vērmanes dārzā 18.08.2018. sarīkojumu foto: http://www.rlb.lv/index.php?p=9122&galerija=979550

Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150 Rīgas Svētki 2018 Vērmanes dārzā 19.08.2018. Sapņu dārza foto: http://www.rlb.lv/index.php?p=9122&galerija=979552
Ielādēju...
Ielādēju...
Ielādēju...
Ielādēju...
Ielādēju...      Atpakaļ