81487

AR PRASMI UN MĪLESTĪBU...
08.11.2017


AR PRASMI UN MĪLESTĪBU...
 

Tikšanās ar diriģentu un pedagogu Jāni Erenštreitu, grāmatas Kroņu pinējs par RLB Goda biedru Jāni Cimzi autoru.


Tas būs šī gada jubilāra stāsts 75 minūšu garumā par sevi un kroņu pinēju Jāni Cimzi, ko papildinās saistošas ilustrācijas, kā arī Rīgas Doma kora skolas skolēnu solo priekšnesumi un Jāņa Cimzes latviešu tautasdziesmu apdares no jauktā kora Sõla CD (diriģents Kaspars Ādamsons).

Dzirdēsim stāstu par Jāņa Erenštreita skolas ceļu no Sīkraga / Mazirbes līdz Ventspils mūzikas skolai, tad Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijai, Imanta Kokara piedāvājumu pārņemt Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas zēnu kori, kam veltīti 25 gadi (Pievienotā vērtība - Latvijas zēnu koru salidojumi,  starptautiskie festivāli, absolventi...). Tas būs arī stāsts par paša iecerētās un dibinātās Rīgas Doma kora skolas veiksmes stāstu (pedagogu  profesionālisms un ģimeniskums). Visbeidzot arī vēlme kā dzinulis ielūkoties Vidzemes skolotāju skolotāja Jāņa Cimzes personā, kurš darbojās laikā, kad Latvijas vēl nebija...

Kroņu pinējs – visu taustāms un lasāms cieņas apliecinājums Jānim Cimzem, kā pamudinājums - celt godā skolotāja profesiju. Ar prasmi un mīlestību!

      Atpakaļ