81311

"Latviešu literārās valodas pilnrakstības jautājumi"
02.10.2017


 «Latviešu literārās valodas pilnrakstības jautājumi»  —  Egīla Skudras stāstījums.
 
RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) ielūdz visus interesentus pirmdien, 2017. gada 2. oktōbrī pulksten 18:00 noklausīties filoloģijas maģistra Egīla Skudras priekšlasījumu. 
Valodnieks ir pētījis šādas jomas: leksikografija un sēmazioloģija – tēzauru jeb tematisku izstrāde; bērnu valoda; ortografija un grafētika. Vairākus savus teōrētiskus apcerējumus, arī dzejoļus publicējis elektroniskajā apgādā «Eraksti».
2. oktōbrī uzzināsim, kādos dažādos veidos ticis rakstīts īss [o]; apspriedīsim arī citas vajadzības un risinājumus.
Latviešu valodas pamatrakstība (ikdienišķā ortografija) tika radīta XIX un XX gadsimta mijā un nostiprinājās neatkarīgajā Latvijas valstī. Vispirms atmeta vecajā, vāciskajā rakstībā lietotos digrafus, trigrafus un tetragrafus — ah, eh, sch, zch, tsch u. t. jpr. Precīzēja no klasiskajām valodām un svešvalodām aizgūtu vārdu rakstību. Mūsdienīgo rakstību tauta labprāt pieņēma – nebija vajadzīgi nedz dekrēti, nedz kontrolieri un sodu uzlicēji. 
Vēlāk šis un tas latviešu rakstībā un runā gan nebija pa prātam okupācijas perioda jeb padomjlaiku valodniekiem, krievināšanas censoņiem un vispār kommūnistiskās pārvaldes ieviesējiem no SPRS — tie tad nu uzmetās par dažu (varbūt pašiem nesaprotamu) burtu likvidātoriem. Kam zinātne pārāk grūta, tam svarīgi taču bija izrādīt vismaz kaut kādu čaklību. Bet pirmsokupācijas laikā un latviešu trimdā lietotā, nesabojātā ortografija un morfoloģiskās kārtulas tagad pazīstama kā klasiskā latviešu pareizrakstība.
Pēdējā laikā prātojam un pētām: vai dažu labu burtu varētu atjaunot; kādos nolūkos noderīgas izrādītos papildu diakritiskas zīmes? Krājam īpašvārdus un terminus, kuŗu rakstība būtu atlabojama (derētu «Dōkinss», «Dārvins», «emōcītis», «chākī», «osmōze», «Italija», «banana» u. c.).
Tematisko vakaru rīko latviešu valodas attīstības kopa (LVAK). Katra mēneša pirmajā pirmdienā (no septembŗa līdz jūnijam) — kāds priekšlasījums un diskusija, kuŗā ieeja brīva visiem interesentiem.
Plašāk par 2. oktōbŗa sarīkojumu. — 
https://LVAK.wordpress.com/2017/09/28/02-10-2017-latviesu-literaras-valodas-pilnrakstibas-jautajumi-mag-philol-egila-skudras-referats/      Atpakaļ