41506

Kampaņas “Elpo zaļi!” sagatavošanas darbi uzsākti!
10.01.2014


 Kampaņas “Elpo zaļi” sagatavošanas darbi uzsākti!

10. janvārī tika uzsākti projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022), ko Rīgas Latviešu biedrība īsteno sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību jauniešiem „TREPES”, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Latviešu biedrību Norvēģijā, sabiedrības grupu informēšanas kampaņas „ELPO ZAĻI!” sagatavošanas darbi!

Radošās apvienības jauniešiem “TREPES” vadītāja Ramona Liepiņa: “Piecu gadu garumā, kamēr šī aktivitāte tiek rīkota, esam meklējuši jaunu metodiku kā strādāt ar pusaudžiem, jauniešiem un noteiktām sabiedrības riska grupām par tēmām - imunitāte, smēķēšanas atkarība, zaļa domāšana un dzīvošana, tuberkuloze.  Šogad kampaņā “ELPO ZAĻI!” būs iespēja iesaistīties daudzpusīgos un radošos pasākumos. ”


Projekta darba grupa sadarbībā ar Latvijas Tuberkulozes fonda speciālistiem līdz februārim izstrādās interaktīvu spēli, lai ieinteresētu pusaudžus un jauniešus līdzdarboties savas veselības saudzēšanā. Šoreiz spēlē tiks izveidots grīdas laukums ar metamajiem kauliņiem, kas, iesaistot pašus, veicinātu jauniešu radošumu un ieinteresētību, neformāli diskutējot par ļoti būtiskām tēmām.


Februārī tiks atklāts radošo darbu konkurss par zaļu domāšanu, dažādiem kaitīgiem ieradumiem un savas imunitātes saudzēšanas iespējām. Savukārt, desmit meistarklasēs sociāli iekļaujamo grupu jauniešiem būs iespēja radošos darbus radīt kopā ar profesionālu mākslinieku. Labākie darbi kampaņas laikā tiks izstādīti plašākas publikas apskatei un no tiem tiks atlasīti jaunradīti darbi 2015. gada kalendāra par veselīgu dzīvesveidu izveidošanai.


Jau februārī izglītības iestādes tiks aicinātas aktīvi iesaistīties un izspēlēt komandās interaktīvo spēli “Elpo Zaļi!”, kas šajā gadā būs uzlabota un notiks dažādās plaknēs - gan tiks projecēta, gan izspēlēta uz grīdas laukuma, kas sevī slēps arī dažādus interaktīvus pārsteiguma momentus. Brīvprātīgie skolās viesosies martā, aprīlī un maijā. Spēles laikā skolēni varēs pārliecināties par savām jau esošajām zināšanām, apmainīties ar viedokļiem, uzzināt jaunu informāciju un pārbaudīt savas attieksmes līmeni. Biedrības Radošā apvienība jauniešiem “TREPES” brīvprātīgie  spēli izspēlēs kopā arī ar sociāli iekļaujamajām grupām, bet interaktīvo jautājumu - atbilžu spēli izspēlēs arī latviešu jaunieši Norvēģijā, jo vieni no sadarbības partneriem ir Latviešu biedrība Norvēģijā.


24. marts ir Pasaules Tuberkulozes diena un šīs dienas ietvaros tiks atklāta radošo darbu izstāde, interaktīvi sadarbojoties ar Rīgā esošajām sociālā riska grupām un ar šīs jomas profesionāļiem.


16. maijā kampaņa noslēgsies ar aktīvāko dalībnieku godināšanu, kopīgu vides sakopšanas talku un  aktīva dzīvesveida aktivitātēm.


Skolām ir iespēja pieteikt vēlamo spēles datumu un laiku, sazinoties pa e-pastu
elpozali@inbox.lv ! Plašāka informācija sekos!

      Atpakaļ