Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai

   


(foto konkursa - koncertcikla Talants Latvijai  2019. gada laureāti ) 

   

Godātie konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" dalībnieki!


Vēlamies informēt, ka neskatoties uz dažādiem šķēršļiem un forsmažora apstākļiem, mēs kā konkursa organizatori saglabājam uzstādīto mērķi un joprojām esam apņēmības pilni līdz galam īstenot konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas norisi.

Ceram, ka epidemioloģiskā situācija uzlabosies un pēc 2021. gada 11. janvāra mēs varēsim pamazām atgriezties ierastajā dzīves ritmā.

Esam izveidojuši konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas pārcelto pasākumu plānu 2021. gadam.


    Konkursa I kārta turpināsies 20., 21., 27. un 28. februārī


    Konkursa II kārta notiks 7. martā


    Tradicionālais pirmo klašu audzēkņu koncerts notiks 14. martā plkst. 14.00


    Noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana notiks 28. martā plkst. 14.00


Ņemot vērā, ka konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 29. sezonas norise tika pārtraukta pusceļā un nenotikušie pasākumi pārcelti uz 2021. gadu, esam lēmuši, ka visiem konkursa dalībniekiem ir atļauts piedalīties tajā vecuma grupā, kurā viņi tika pieteikti konkursa sākumā. Tie skolu audzēkņi, kuri konkursa norises sākumā bija 4. klasē, bet tagad ir 5. klases audzēkņi, konkursā turpina piedalīties un tiek vērtēti jaunākajā grupā (2. - 4. kl.), savukārt tie, kuri bija 8. (9.) klasē, konkursā drīkst piedalīties un tiek vērtēti vecākajā grupā.


Visiem konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" dalībniekiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem, kuri piedalījās konkursa I kārtā, kā arī tiem, kuri cītīgi gatavojās, taču epidemioloģisko apstākļu dēļ vēl nepaspēja piedalīties konkursā, vēlamies vēlreiz pateikt lielu paldies par ieguldīto darbu. Paldies visiem skolu direktoriem par atsaucību, ieinteresētību un sadarbību.Lai izturība, garaspēks un stipra veselība!


Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" organizatoru vārdā, 

Normunds Dreģis

Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai"

producents un mākslinieciskais vadītājs


Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu jau 29. sezonu pēc kārtas organizē konkursu – koncertciklu Talants Latvijai.

Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai notiek kopš 1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs bija Arnolds Skride (līdz 2010. gadam), kura iesākto darbu turpināja Mārtiņš Jauģietis (līdz 2017. gadam). Kopš 2018. gada konkursa – koncertcikla Talants Latvijai producents un mākslinieciskais vadītājs ir Normunds Dreģis. 

Konkursa mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas mūzikas skolu audzēkņu profesionālo iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un topošajiem mūziķiem apliecināt savu talantu uzstājoties Rīgas Latviešu biedrības (RLB) koncertzālēs.

Vairāku gadu garumā konkurss – koncertcikls Talants Latvijai ir bijis kā radoša atspēriena punkts Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, veicinājis jauno talantu izaugsmi un mērķtiecīgu pilnveidošanos. Daudzi no viņiem ir izvēlējušies mūziku par savu nākamo profesiju un vēlāk kā izcili mākslinieki guvuši atzinību Latvijā un pasaulē. Konkursa laureātu vidū ir: Vineta Sareika, Marta Sudraba, Guna Šnē, Mārcis Kuplais, Anda Eglīte, Lauma Skride, Reinis Zariņš, Artūrs Cingujevs, Guntis Kuzma, Egils Šēfers, Jēkabs Nīmanis, Oskars un Raimonds Petrauski, Rihards Zaļupe, Mārtiņš Miļevskis u.c.
Konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu instrumentu spēles audzēkņi: taustiņinstrumentālisti (pianisti un akordeonisti), stīgu instrumentu spēles (lociņinstrumenti un daudzstīgu instrumenti), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi. 

Konkurss notiek divās kārtās. Pirmā kārta notiek no janvāra līdz aprīlim ar mūzikas skolu koncertiem RLB Zelta zālē. Katra skola uzstājas ar patstāvīgi izveidotu koncertprogrammu, kuras kopējā hronometrāža nepārsniedz 45 minūtes, savukārt katra dalībnieka uzstāšanās minimālā hronometrāža ir 3 minūtes. Konkursa otrā kārta – fināls notiek maija mēneša vidū. Konkursa - koncertcikla Talants Latvijai 29. sezonas noslēguma koncerts un laureātu apbalvošana notiks 2020. gada 31. maijā RLB Zelta zālē.  

Dalības maksa no skolas - EUR 100,00.

Konkursa dalībniekiem tiek piešķirti atzinības raksti, laureātu diplomi un Latvijas Bērnu fonda apbalvojumi, tajā skaitā Arnolda Skrides un Gunāra Eižēna Bērzzariņa balvas divām reģionālajām mūzikas skolām, kuras ir uzrādījušas vislabākos rezultātus konkursa finālā. Konkursā var tikt piešķirti arī citi apbalvojumi.

  

Konkursa – koncertcikla Talants Latvijai nolikums pieejams šeit 

  

Neliels atskats uz Konkursa – koncertcikla Talants Latvijai 29. sezonas atklāšanas koncertu Verba Novum: https://www.youtube.com/watch?v=gliV5CxvRdc

 

Rīgas Latviešu biedrība                              

Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai

Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050            

E-pasts: talants.latvijai@rlb.lv


Normunds Dreģis

Konkursa – koncertcikla Talants Latvijai

producents un mākslinieciskais vadītājs

Tālrunis: +371 29169184

E-pasts: talants.latvijai@rlb.lv