2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Ziemassvētku koncerts 'Vēju kamanās'
9 Bildes
NOVA VERBA
16 Bildes
Labdarības balle
18 Bildes
18. novembra koncerts "Zeme mūsu - kopā savīts pavediens"
14 Bildes
Gada izstādes atklāšana
10 Bildes
Vīru kopas 'Vilki' 30. jubilejas koncerts
11 Bildes
Sadarbības līguma parakstīšana ar Latvijas Okupācijas muzeju
6 Bildes
Ukrainai veltītas izstādes atklāšana LU Akadēmiskajā bibliotēkā, piedaloties RLB Vizuālās mākslas komisijas biedriem
13 Bildes
SOMUGRU DIENA 2022 | RLB RAŽAS SVĒTKI
19 Bildes
Koncertvakars ar vokālisti Ingunu Kalniņu
16 Bildes
Literāri-muzikāla pēcpusdiena “Mūža skrējiens – laika skrējiens”
13 Bildes
5 Bildes
RLB Folkloras komisijas muzikanti un 'Rīgas danči' ievada starptautisku mākslas festivālu
5 Bildes
Viestura Krauksta kokļu dāvinājums RLB Folkloras komisijai
7 Bildes
Rīgas sieviešu senioru koru kopkoncerts
11 Bildes
Vijas Vētras koncerts 'Mūža deja'
6 Bildes
'Un atkal Aspazija' sarīkojums 31.maijā | Gaidas Jablovskas grāmatas “Aspazija. Rainis. Nams” atvēršana
11 Bildes
RLB Pensionēto skolotāju kluba ansambļa "Saulgriezes" koncerts
4 Bildes
Konkursa - koncertcikla "Talants Latvijai" 30. sezonas noslēgums
15 Bildes
RLB Folkloras komisijas sarīkojums 'Kā kļūt par latvieti?'
4 Bildes
Radošā darbnīca Ģ. Burvja izstādē GAISMĒNAS
4 Bildes
"Visas Alfrēda Kalniņa 250 solodziesmas" koncertcikla noslēgums
26 Bildes
RLB un DLB sadraudzības pasākums Daugavapilī| Izstādes 'Pilsētas Daugavas krastos' atklāšana (Foto: Jānis Brencis)
8 Bildes
Dižkokles daudzinājums
14 Bildes
Tēlnieka Ģirta Burvja personālizstādes GAISMĒNAS atklāšana
16 Bildes
Rīgas Latviešu biedrības biedru pilnsapulce
27 Bildes
A. Arnicāna jubilejai veltītais koncerts 'Muzikālā esamība'
2 Bildes
Literāri muzikāla pēcpusdiena "Un atkal Aspazija"
7 Bildes
Vīru kopas "Vilki" 30. jubilejas ieskaņas koncerts
4 Bildes
Priekšlasījumu vakars 'Grāmatas “Valstsvīrs Anatolijs Gorbunovs” lappuses pāršķirstot'
9 Bildes
Koncerts "Accordare"
3 Bildes
Igauņu tekstilmākslinieces Ulles Rādikas izstādes “Nepiesārņotas ainavas” atklāšana
11 Bildes