DAŽĀDAS BEZMAKSAS APMĀCĪBAS NEPILSOŅIEM – RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ
12.02.2013


Rīga, Merķeļa iela 13
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

2013. gada 7. februārī
PRESES RELĪZE
 

DAŽĀDAS BEZMAKSAS APMĀCĪBAS NEPILSOŅIEM –RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

Laikā, kad pilsonības jautājumi un integrācijas procesi aktualizējas, Rīgas Latviešu biedrība sniedz savu artavu un ieguldījumu to veicināšanā, lai sniegtu zināšanas un izglītotu.


Rīgas Latviešu biedrība aicina visus nepilsoņus, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību uz 3 bezmaksas kursiem - latviešu valoda, latviešu kultūra un integrācijas procesi. Kursi notiek no 2013. gada 25. februāra līdz 31. maijam. Apmeklētāji visās 3 kursu programmās iegūs derīgas zināšanas, kas nepieciešamas naturalizācijas procesā, lai sekmīgi nokārtu naturalizācijas eksāmenu un iegūtu Latvijas pilsonību.


Interesenti, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību - nepilsoņi – 3 bezmaksas kursos varēs apgūt latviešu valodu, iepazīt Latvijas kultūras dzīves procesus, aktuālos likumdošanas un integrācijas jautājumus. Kursu galvenais mērķis ir palīdzēt vienkārši un kvalitatīvi sagatavoties naturalizācijas eksāmenam.


Latviešu valodas kursi organizēti tā, lai tās apguvēji prastu pilnvērtīgi izmantot latviešu valodu kā saziņas līdzekli runā un rakstos. Integrācijas procesu apmācību programmā iekļauta Latvijas vēsture, pamatlikumi, valsts pārvaldes struktūra un sociālie jautājumi. apmeklētāji apgūs latviešu tautas tradīcijas, teātra elementus savstarpējā komunikācijā un sarunvalodas prasmes. Apmācības vadīs profesionāli, pieredzes bagāti pasniedzēji.


Kursi tiek plānoti 2 grupās darba dienu vakaros un brīvdienās. Vienas grupas nodarbības notiks augstskolā ISMA, Lomonosova ielā 1, pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 16.10 līdz 18.10, Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, svētdienās no plkst. 11.00 – 18.00. Otrās grupas nodarbības notiks Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13 pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 17.10 līdz 19.10, trešdienās, piektdienās no plkst. 17.10 līdz 20.30 un sestdienās no plkst. 11.00 – 13.10.


Apmācību noslēgumā dalībniekiem, kuri sekmīgi apmeklējuši visus kursus, tiks organizēta bezmaksas 2 dienu ekskursija, iepazīstot Latvijas vēsturiski nozīmīgākās vietas profesionāla gida vadībā. Ekskursijas laikā tiks nostiprinātas iegūtās latviešu valodas prasmes un vēstures zināšanas.


Plašāka informācija par kursiem – Rīgas Latviešu biedrības mājas lapā www.rlb.lv, Pieteikties aicinām telefoniski pa tālruni 67222932 vai rakstot e-pastā projekts@rlb.lv

Bezmaksas kursi tiek rīkoti projekta „Integrācijas ABC” ietvaros, ko īsteno Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, Latvijas Bērnu forumu, Jaunatnes organizāciju apvienību „IMKA Latvija”, biedrību „Goraļ”, Latvijas Krievu kultūras biedrību, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondu un Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā dalīborganizācijas.

 Informāciju sagatavoja:
Rīgas Latviešu biedrības
reklāmas un informācijas koordinatore
Zinta Gugane
Mob. tālr. 29528022
E-pasts: zinta.gugane@rlb.lv


 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.
  

 
      Atpakaļ