2012

Projekts “Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”
16.04.2012

Rīgas Latviešu biedrība no 2012. gada 16. aprīļa līdz 30. jūnijam īsteno projektu „Sadarbības platformas un starpkultūru dialoga veidošana Latvijā”. Projektu Latvijā administrē Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība īsteno Eiropas Savienības finansēto projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34511, 96 lati, tai skaitā Eiropa trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums - 25 883,97 lati, nacionālais līdzfinansējums 8627,99.

Lasīt vairāk ...


Rīgas Latviešu biedrība 2011. gada martā uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”. 27.01.2012

Projektu Latvijā administrēja Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros. Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īstenoja Eiropas Savienības finansētu projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34775,70 lati. 

2012. gada sākumā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka realizēt projektu „Rīgas Latviešu biedrības kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana”, kas apstiprināts otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana", kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 


Arhīvs
2016 (1)   
2015 (89)   
2014 (103)   
2013 (42)   
2012 (2)   
2011 (1)