Piedalieties 2014. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena meklēšanā!
29.12.2014


Atcerēsimies, kā bija: 2013.gadā – Kārlim Mīlenbacham 160, Jānim Endzelīnam 140!
Vai līdz Latvijas valsts simtgadei, 2018.gadā,
būsim īstenojuši abu mūsu valodas dižgaru cienīgu piemiņas vietu – pieminekli iepretī LU galvenajai ieejai?
RLB, sadarbībā ar LZA un LU, jau vairākus gadus to mēģina risināt.Pie Brīvības pieminekļa un tā tuvumā tad būs goda vieta diviem mūsu valsts drošākiem pamatakmeņiem – valsts neatkarībai un latviešu valodai!Lai tas taptu, vēl nepieciešami ziedojumi ap 75 000 EUR. Lūdzam ziedot: ar piezīmi: „ziedojums Mīlenbacha un Endzelīna piemineklim” Rīgas Latviešu biedrības un Nacionālās kultūras attīstības fondā, reģ.nr. 40008036307,  konta Nr. LV33UNLA0002056469469, SEB Bankas Rīdzenes filiāle, UNLALV2X

* * *

Visiem RLB Latviešu valodas attīstības kopas draugiem un dalībniekiemvēlam priecīgus un gaišus Ziemsvētkus un svētīgu 2015. gadu

* * *

Piedalieties 2014. Gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena meklēšanā! Pieteikumi sūtāmi līdz 2015. gada 12. janvārimgadavards@inbox.lv

papildu informācija presē, radio un TV sekos tūliņ pēc svētkiem
Arī šoreiz Ievas Kolmanes, bij. LRS priekšsēdes, vadībā, visa plašākā sabiedrība un visas paaudzes aicinātas kopā ar RLB LVAK, Latvijas Rakstnieku savienību un Terminoloģijas komisiju izraudzīt raksturīgākos 2014.gada vārdus, nevārdus, teicienus.

Nākamā gadā, kā jau allaž, būsit gaidīti kādā mūsu
kopas ikmēneša pirmās pirmdienas vakarā, RLB 301. telpā (plkst. 18.00). Nākamā reize 2015.gada 5.janvārī.

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.Par materiāla saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 
      Atpakaļ