53680

Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru
09.04.2015


RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA AICINA UZ PROJEKTA
„VIENĪBA IR MŪSU SPĒKS” APAĻĀ GALDA DISKUSIJU
„Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru”


Otrdien, 2015. gada 14. aprīli plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības Kamīnzālē (Merķeļa ielā 13) aicinām uz apaļā galda diskusiju - „Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru”.

Apaļā galda diskusijā „Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru” piedalīsies Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas „Sprīdīša skolas” sarīkojumu aktīvākie dalībnieki – skolotāji, kuri vairāku gadu garumā  ar savu līdzdalību un ierosmēm ir veicinājuši „Sprīdīša skolas” sarīkojumu programmu pilnveidošanu. Šie skolotāji dalīsies pieredzē sadarbībā ar „Sprīdīša skolu”, kā arī par to, kādas ir iespējas neformālās izglītības jomā pašiem savās skolās sekmēt dažādu tautību bērnu integrāciju, rosināt folkloras apguvi, bērniem pašiem līdzdarbojoties, un veidot sadarbību ar folkloras speciālistiem, spilgtām personībām tradicionālās kultūras jomā. Ar savu personīgo pieredzi, atziņām un ieguvumiem dalīsies vecāko klašu skolēni, kuri pirms daudziem gadiem „Sprīdīša skolas” sarīkojumos ir apguvuši dažādas tēmas saistībā ar folkloru un veidojuši sadarbību ar citu tautību bērniem.

„Sprīdīša skolas” nodarbību vadītāji runās par savu praksi un idejām sadarbības veidošanai turpmākajai neformālās izglītības programmas pilnveidošanai RLB Folkloras komisijā.

Diskusijā, balstoties uz skolotāju, vecāko klašu skolēnu un „Sprīdīša skolas” nodarbību vadītāju pozitīvo pieredzi aktualizēsim projekta “Vienība ir mūsu spēks” (granta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/010/028) mērķus -  veicināt starpkultūru dialoga veidošanu un mazākumtautību integrāciju, stiprināt cilvēktiesību, nacionālās identitātes un demokrātisko vērtību izpratni.

Foto: Inese Raubišķe


RLB Folkloras komisijas vadītāja
Margita Poriete
Mob.tel.: 29528421
E-pasts: margitaporiete@inbox.lv 


Plašāka informācija:
Stella Līpīte, diskusiju moderatore
Mob.tel.:  29529668
E-pasts: stella.lipite@rlb.lv

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ