47946

Siguldā noticis Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skolas” sarīkojums „Sprīdītis Zinātnes ielā”
05.06.2014


2014. gada 29. maijā  Siguldas novadā notika pasākums „Sprīdītis Zinātnes ielā”. Tajā piedalījās Rīgas Avotu pamatskolas skolēni, kuri veiksmīgi  bija apguvuši folkloru un ar to saistītas zinības Rīgas Latviešu biedrības  „Sprīdīša skolā” visa mācību gada laikā.

Pasākumā katrs dalībnieks varēja izpaust pasaku tēla Sprīdīša raksturīgāko īpašību – zinātkāri. Zinātkāri ir ne tikai pasaku tēli, bet arī pieaugušie, kuri strādā dažādās zinātņu jomās. Sarīkojums notika pilsētā, kurā ir vesela Zinātnes iela – Siguldā. Latvijā nav daudz ielu, kurām dots Zinātnes vārds. Siguldai par to ir īpašs stāsts, un to ir pētījusi Siguldas 1. pamatskolas bibliotekāre Ligita Valaine. Viņa, interesantā veidā, skolēnus iepazīstināja ar šīs ielas vēsturi.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” skolēni piedalījās izzinošajās nodarbībās, kuras vadīja laboratorijas vadītāja Vita Strazdiņa, kā arī citi „BIOR” pētnieki un laboranti. Bērni iepazina BIOR izveidošanas vēsturi un galvenās  darbības jomas, laboratorijas iekārtas un pētniecības darbus, kā arī paši praktiski darbojās ar mikroskopiem pētot  dažādu augu mizas.

 Zinātnes ielā atrodas arī Siguldas pagasta Kultūras centrs. Šeit  fotogrāfa Aivara Lapiņa izstādē „Daba. Cilvēks. Mijiedarbība” skolēni iepazina ne tikai skaistu fotomākslas izstādi, bet arī foto mākslas vēsturi, senos fotografēšanas aparātus un iekārtas.

Netālu no Zinātnes ielas skolēni devās zinību takās pa Gaujas senleju un iepazina Krimuldas vecās pilsdrupas. Aizraujoša bija tikšanās ar ornitologu Jāni Brikmani, iepazīstot Gaujas senlejas putnu balsis un viņu lidojumu.

Krimuldas jaunajā pilī – rehabilitācijas centrā gide Mārīte Vītola skolēniem vadīja izzinošu nodarbību par Krimuldas pils un medicīnas vēsturi. Skolēniem bija interesanti iepazīt padomju laika medicīnas iekārtas un istabiņu aprīkojumu, mācību līdzekļus, jo šeit ilgstoši uzturējās un sekmīgi ārstējās tieši bērni.

Pasākums „Sprīdītis zinātnes ielā” skolēniem deva gan jaunas un arī neparastas zināšanas, gan estētisku baudījumu, atrodoties skaistās dabas ainavās, gan ierosmes praktisku iemaņu apgūšanai, gan pozitīvu noskaņojumu aktīvi līdzdarboties visās nodarbībās.

Rīgas Latviešu biedrības Sprīdīša skolas” sarīkojums „Sprīdītis Zinātnes ielā” notika  projekta „Stāvi stipri, strādā droši” ietvaros, kas tiek realizēts notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība


      Atpakaļ