43613

Sabiedrības grupu informēšanas kampaņas „Elpo ZAĻI!” Interaktīvs seminārs Pasaules Tuberkulozes dienā Rīgas Patversmes Dienas centrā
24.03.2014


Interaktīvais seminārs  ir projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” (līguma nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022), ko Rīgas Latviešu biedrība īsteno sadarbībā ar partneriem - radošo apvienību jauniešiem „TREPES”, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un Latviešu biedrību Norvēģijā, sabiedrības grupu informēšanas kampaņas „Elpo ZAĻI!” viena no aktivitātēm

Interaktīvā semināra mērķis ir  izspēlēt izziņas spēli par veselīgu dzīvesveidu, zaļo domāšanu, atkarību no smēķēšanas, imunitātes stiprināšanu. Šāda aktivitāte Rīgas Patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātām personām notiek jau vairākus gadus tieši 24. martā, ko atzīmē kā Pasaules Tuberkulozes dienu.

Aktivitātes laikā ļaudis, kuriem ir pietiekami liela dzīves rūgtā pieredze var apspriest aktuālas tēmas gan no sava skatu punkta, gan –kā tam būtu jābūt , lai veselību saglabātu un pasargātu arī sabiedrību. Mērķis nav mācīt, bet gan aktualizēt problēmas un to risinājumus.

Kopā ar brīvprātīgajiem Rīgas Patversmes Dienas centrā 24. Martā pulkst.11.30 viesosies arī mūziķis Andris Kivičs.

Vairāk informācijas:
Ramona Liepiņa,
ra.trepes@inbox.lv , tālr.28356548

 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 
      Atpakaļ