46177

Rīgas Latviešu biedrības talkas apkārtējās vides sakopšanai
30.06.2014


20. jūnijā Rīgas Latviešu biedrība rīkoja apkārtējās vides sakopšanas talkas, lai sakoptu ar biedrības vēsturi saistīto latviešu kultūras darbinieku kapavietas un citas nozīmīgas kultūrvēsturiskas  vietas.

Pirmā talka notika Jaunpiebalgas novadā, sakopjot Zosēnu pagasta Skrāģu kroga operas „Baņuta” muzeja, kas ir Artūra Krūmiņa – pirmās latviešu operas Baņuta libreta autora dzimtās vietas, apkārtējo teritoriju. Opera “Baņuta” cieši saistīta ar RLB vēsturi. Tieši RLB Mūzikas komisija 1903. gadā izsludināja operas libretu konkursu, lai veicinātu latviešu oriģināloperas attīstību. Septiņu darbu konkurencē, kur autoru vidū bija arī Rainis, ar libretu „Baņuta" uzvarēja jauns Politehniskā institūta students, pēc izcelsmes Skrāģu krodzinieka ceturtais dēls Artūrs Krūmiņš. Mūziku vairākus gadus vēlāk, jau 1918./1919. gadā, komponēja viņa vienaudzis un draugs - cēsinieks Alfrēds Kalniņš. Pirmizrādi pirmā latviešu nacionālā opera “Baņuta” piedzīvoja 1920. gada 29. maijā. Talkas laikā tika sakopta muzeja apkārtne, izveidoti stādījumi kā piemiņas veltījums no Rīgas Latviešu biedrības un tīrīšanas un uzkopšanas darbus piedzīvoja arī muzeja telpas. Savukārt Jaunpiebalgas kapos tika sakopti Dārziņu dzimtas kapi. 

Tālāk ceļš talciniekus veda uz Vecpiebalgas Vidus kapiem. Te mūža mierā atdusas  divi  ievērojami darboņi, bez kuru vārdiem latviešu kultūra nav iedomājama, un, kuri atstājuši neizdzēšamas pēdas arī Rīgas Latviešu biedrības vēsturē. Matīss Kaudzīte bijis Rīgas Latviešu biedrības Goda biedrs, savukārt  Kronvaldu Atim Rīgas Latviešu biedrība 1893. gadā pateicībā uzcēlusi pieminekli. Pie abu diženo vīru kapa kopiņām tika sastādīti ziedi, sakopta apkārtne un atstāti sveču liesmiņu sveicieni!  

Biedrības pārstāvji, turpinot pagājušajā gadā  izsludināto ozolu stādīšanas akciju, simboliski iestādīja trīs ozolus.  Katram ozolam tika dots vārds – Pērkons, Potrimps, Pīkols, -  kas sasaucas ar RLB nama fasādes freskā trim attēlotajiem dieviem.  

Rīgas Latviešu biedrība 2014. gadā turpina realizēt projektu „Stāvi stipri, strādā droši”, kurš notiek Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Talkas tika rīkotas projekta  “Stāvi stipri, strādā droši” ietvaros.

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

Ielādēju...      Atpakaļ