34295

Projekts „INTEGRĀCIJAS ABC” Informācijas dienas Jelgavā
28.03.2013


4. aprīlī
13.00 – 16.00 Informatīvais stends un jurista konsultācijas
Jelgavas kultūras namā, Kr. Barona ielā

5. aprīlī
11.00 Meistarklase „Motivācija, komunikācija un integrācija”, vada Gunta Kelle, labas gribas vēstniece, organizāciju apvienības IMKA Latvija priekšsēdētāja
Jelgava, Aspazijas ielā 20
Jelgavas 5.vidusskola

11.00 Meistarklase „Latvija un es”, vada Eiropas Jauniešu kora direktore, Latvijas Bērnu foruma valdes priekšsēdētāja
Jelgava, Aspazijas ielā 20
Jelgavas 5.vidusskola


13.00 Apaļā galda diskusija „Integrācija, jaunieši, pārmaiņas”
Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4)

Darba kārtība
12.00 Reģistrācija
12.30 Kafija/tēja un dalībnieku savstarpējā iepazīšanās

13.00 Atklāšana un pieredzes nodošana
Moderatore: Inete Ielīte, Latvijas Bērnu forums
Prezentācijas:
Latvijas Platforma starpkultūru dialoga veidošanai – Lauma Celma, Rīgas Latviešu biedrība
Baltkrievu organizāciju pieredze vietējā sabiedrībā – Zenta Tretjaka, Jelgavas Baltkrievu biedrība "Zlata"
IMKA Latvija pieredze darbā ar jauniešiem – Gunta Kelle, labas gribas vēstniece

13.30 Pieredzes apmaiņa un risinājumi. Diskusija ar „Open Space” metode
Darba grupas un vadītāji:
1) „NVO loma sabiedrības integrācijā”, vada Gunta  Kelle, IMKA Latvija
2) „Līdzdalība. Jaunas iespējas vietējās politikas ietekmēšanai”, vada Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO centrs
3) „Jauniešu iniciatīvas”, vada Einārs Edvīns Deribo, Jelgavas novada Jauniešu dome
4) „Dažādu tautību jauniešu un ģimeņu iesaistīšana vietējās sabiedrības dzīvē”, vada Zenta Tretjaka,  Jelgavas Baltkrievu biedrība "Zlata"
5)  „Sociālā integrācija”, vada Jelgavas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Rita Vectirāne
6) „Līdzdalība vietējā kultūras dzīvē”, vada Ramona  Liepiņa, „Radošā apvienība jauniešiem „Trepes””

15.15 Darba grupu prezentācijas un priekšlikumi
15.50 Noslēgums


12. aprīlī pl.11.00
Rīgas Latviešu biedrības Sprīdīša skolas nodarbība
Jelgava, Sarmas ielā 2
Jelgavas 2.pamatskola

12.aprīlī pl.14.00
Meistarklase „Rotaļa, deja, saskarsme”, vada Ernests Spīčs, dejas meistars, Lielās folkloras gada balvas laureāts
Jelgava, Sarmas ielā 2
Jelgavas 2.pamatskola
      Atpakaļ