60911

Priekšlasījums un diskusija “Personības loma vēstures diskursā - Rainis, Aspazija, Barons, Čaks, Vācietis”
01.10.2015


 

2015. gadā padziļināti ielūkojamies Aspazijas un Raiņa daiļradē. Izvērtējam viņu nozīmi kultūrvēstures procesos. Šoreiz runāsim par personības lomu dažādos laikos un dažādās vēsturiskās situācijās. Aicināti piedalīties  RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, K. Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa, O. Vācieša muzeja vadītāja Ieva Ķīse, literatūrzinātnieces Astrīda Cīrule un Gaida Jablovska.  Diskusiju vada A. Čaka muzeja direktore Antra Medne.

Aicinājums diskusijā piedalīties ikvienam, kuram ir viedoklis un vēlme!

 

 

 

 
      Atpakaļ