51138

Notiks interaktīva diskusija un darbnīcas „Diskriminācija, neiecietība un tolerance”
02.02.2015


Trešdien, 4. februārī plkst. 19.00 starpkultūru integrācijas kluba "Kultūršarms" ietvaros interesenti tiek aicināti uz interaktīvu diskusiju un darbnīcām, kuru tēmas skars diskriminācijas, neiecietības  un tolerances jautājumus.  Sarīkojums notiks Brīvprātības mājā, Mūkusalas ielā 72/ zvanu poga TREPES/ 3. stāvā. 

Starpkultūru integrācijas kluba „Kultūršarms” vadītāja Ramona Liepiņa iepazīstina ar diskusijas tēmām: „Visā pasaulē pastāv diskriminācija un ksenofobija, tām blakus arī – tolerance, kultūru daudzveidība. Kā mēs no tām ietekmējamies? Kā sadzīvojam Rīgā? Cik esam draudzīgi? Vai mūs vieno kultūršarms, vai šķir kultūršoks? Kā neiecietība izpaužas dažādās kultūrās un kā to var mazināt starpkultūru izglītībā? Uzskatām, ka tieši starpkultūru izglītība sevī ietver mijiedarbību, apmaiņu, barjeru nojaukšanu, sadarbību un arī objektīvu solidaritāti, kas ir savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, kuras pamatā ir interešu, mērķu un nostājas kopība, vienprātība. Sarīkojumā diskutēsim un darbosimies radoši darbnīcās, kas palīdzēs nojaukt barjeras starp mums!”

Aicināts ikviens interesents, jo kluba darbība ir atvērta un draudzīga!

Nākamais kluba pasākums notiks 11. februārī, aicinot iepazīt arābu kultūru.

Klubs „Kultūršarms” ir Rīgas Latviešu biedrības projekta “Vienība ir mūsu spēks” (granta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/010/028) aktivitāte, ko realizē biedrība „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES””. Klubā aicināti piedalīties mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un nevalstisko organizāciju pārstāvji.


Plašāka informācija:
ra.trepes@inbox.lv 
Ramona Liepiņa, kluba vadītāja
Mob.tel.  28356548

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība


      Atpakaļ