Noslēdzas projekts „Vienība ir mūsu spēks”
29.05.2015


2015. gada 29. maijā Rīgas Latviešu biedrībā noslēdzās projekts „Vienība ir mūsu spēks”. Rīgas Latviešu biedrība gada garumā īstenoja projektu “ Vienība ir mūsu spēks” sadarbībā ar biedrību „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” .  

Projekta mērķis bija veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi,  tā veidojot vienotu sabiedrību. Projekta aktivitātēs  iesaistīties  aicināti bija mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses.

Projekta galvenās aktivitātes bija apmācības nepilsoņiem un  mazākumtautību pārstāvjiem, publiskās diskusijas un starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms”.

Projekta gaitā notika 25 latviešu valodas apmācību kursa nodarbības, 10 cilvēktiesību un pilsoniskā audzināšanas un 10 Latvijas vēstures apmācību nodarbības. Tās apmeklēja 21 dalībnieks.  Apmācību ietvaros dalībnieki devās arī mācību ekskursijā uz Saeimu.

Projekta īstenotāji aicināja piedalīties un iesaistīties publiskās diskusijās.  Tika organizētas 6 diskusijas:  „Brīvprātīgais darbs – jaunatnes iesaiste dialogā”, „Kultūras dažādība”, „Savstarpējās cieņas veidošana publiskajā vidē”, NVO TV diskusija, kas redzama interneta vidē http://nvotv.lv/lv/video/?page=1*, „Neformālā izglītība – palīgs integrācijas procesa veicināšanā”, „Valoda un mūsu identitāte”, „Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru”. Diskusijas apmeklēja 193 dalībnieki.

Savukārt, starpkultūru integrācijas klubs "Kultūršarms" uz nodarbībām aicināja 25 reizes. Katru nodarbību vidēji apmeklēja 30 dažādu tautību cilvēki. Klubs palīdzējis integrēties latviskajā vidē mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem, atklājis citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. 

Informāciju sagatavoja
Projekta „Vienība ir mūsu spēks” publicitātes speciāliste
Zinta Gugane
Mob.tel. 26553247
E-pasts: zinta.gugane@gmail.com


Psihologa prezentācija par projekta "Vienība ir mūsu spēks" rezultātiem.


 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ