63433

Noslēdzas projekts “Stāvi stipri, strādā droši”
21.01.2016


2015. gada nogalē, 22. decembrī Līgo zālē notika projekta “Stāvi stipri, strādā droši” noslēguma sarīkojums. Pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmai “NVO fonds” apakšprogrammas “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā” Rīgas Latviešu biedrība trīs gadu garumā (no 2013. gada 16. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim) realizēja projektu “Stāvi stipri strādā droši ” (līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054).  Tā norises laikā, tika  īstenos mērķis: nodrošināt stabilu un ilgtspējīgu Rīgas Latviešu biedrības attīstību un sekmīgu darbību pilsoniskās sabiedrības, sociālā taisnīguma un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Noslēgumā sarīkojumā visi – gan projekta sadarbības partneri, gan projekta realizētāji- kopīgi atskatījāmies uz veikumu šo trīs gadu garumā, kā arī Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis svinīgā uzrunā pateicās klātesošajiem par veiksmīgo darba cēlienu. Projekta vadītājs Jānis Briedis, RLB biroja vadītāja Stella Līpīte un RLB priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska par ilgstošu un augsti vērtējamu sadarbību apbalvoja projekta sadarbības partnerus un aktīvus projekta dalībniekus.

Noslēgumā vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās projekta mērķa īstenošanā. Kopīgiem spēkiem mazas idejas kļūst par lielām un, lai projekta nosaukums  “Stāvi stipri, strādā droši” realizējās Jūsu personīgajās dzīvēs!


 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ