Jau otro vasaru Rīgas Latviešu biedrība un radošā apvienība jauniešiem "Trepes" aicina latviešu diasporas bērnus uz radošām vasaras nometnēm.
17.06.2014


Sabiedrības Integrācijas fonda administrētajā  "Ārpusskolas pasākumu programmā - Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" Rīgas Latviešu biedrība realizē  projektu  "LEM - Latvijas elpa Mazsalacā 2014".

Radošā vasaras nometne notiks no 21.07. līdz 25.07.2014. 

Projekta mērķis ir veicināt diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību, stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību.

Vasaras nometnēs piedalīsies Latvijas skolēni, diasporas bērni un jaunieši.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • konkurss –„Labākais skolā”;
  • ekskursija – „Iepazīsti Rīgu”;
  • radošās vasaras nometne „LEM - Latvijas elpa Mazsalacā 2014”.

Īstenojot projektu tiks iesaistīti 70 dalībnieki.

Projekta  ietvaros tiks:

  • organizēti ārpusskolas pasākumi Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem, īstenojot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos;
  • īstenota diasporas bērnu un jauniešu latviešu valodas apmācība, prasmju attīstība;
  • stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte, sociālās atmiņas attīstība;
  • vienoti darbojoties radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošināta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē
  • veicinātas diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, stimulējot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.

 

Galvenais sasniegums būs kopīgi stiprināta sava valstiskā piederība, reizē veicinot sociālās atmiņas attīstību.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

 

 
      Atpakaļ