49327

Latvijas vīru koru dižkoncerts "Rīga dimd, Latvija dzied"
18.11.2014


      Rīga dimd, Latvija dzied!

      Rīgas Latviešu biedrība vēlas sveikt Latviju, iedzīvotājus un viesus Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā  2014. gada  18. novembrī RLB Lielajā zālē plkst. 16.00 Latvijas vīru koru dižkoncertā Rīga dimd, Latvija dzied!
      Piedalās Valda Zālīša pamatskolas zēnu koris (diriģente Inguna Osmane), RLB Kamerkoris Unigunde (diriģents Edgars Račevskis), vīru koris Latvis (diriģents Edgars Račevskis), Absolventi (diriģents Edgars Vītols), Iustus (diriģente Māra Batraga), LU prezidija Konventa vīru koris (diriģents Arnis Paurs), Latvijas Meža darbinieku vīru koris Silvicola (diriģents Aivars Opincāns),  Brocēni (diriģente Iveta Logina), Amatas novada vīru koris Cēsis (diriģente Marika Slotina-Brante), Talsu novada vīru koris Dziedonis (diriģente Astrīda Priekule), Valmieras kultūras centra vīru koris Imanta (diriģente Ilze Krūmiņa), Gaiziņš (diriģents Rita Briņķe), Jelgavas novada vīru koris Ozols (diriģents Guntis Galiņš), Aizkraukles novada vīru koris Staburags (diriģente Māra Batraga), Ventspils kultūras centra vīru koris (diriģente Lorija Cinkuss).
      Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents Edgars Račevskis, solists Andris Ludvigs un Dana Bramane, klavieru pavadījums Ilze Ozoliņa un Mārtiņš Zilberts. RLB priekšsēdētāja Gunta Gailīša un LZA Prezidenta Ojāra Spārīša svētku uzruna.  
      Ieeja brīva! 
      Atbalsta 
                                                                                                  
      

                                                    

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība 
      Atpakaļ