24901

Rīgas Latviešu biedrība trešo valstu pilsoņiem piedāvāja iepazīt latviešu kultūru un tradīcijas
06.07.2012


Rīgas Latviešu biedrība no 2012. gada 27. aprīļa līdz 30. jūnijam realizēja projektu „Integrācijas ABC trešo valstu valstspiederīgajiem”, kura galvenās aktivitātes bija apmācības trešo valstu valstspiederīgajiem, informatīvo materiālu izstrāde un pieejamības nodrošināšana, kā arī pasākumi trešo valstu valstspiederīgo bērniem.

Projekta mērķi: izstrādāt un organizēt trešo valstu valstspiederīgajiem paredzētas kvalitatīvas apmācību programmas latviešu valodas prasmju, kultūrorientācijas un starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai, izstrādāt dažādu veidu informatīvos materiālus par darba tiesībām, darba aizsardzību, sociālajām garantijām, piekļuvi izglītībai, izveidot pasākumu, kas vērsts uz informācijas un pakalpojumu pieejamības uzlabošanu mazaizsargātām trešo valstu valstspiederīgo grupām – sievietēm, gados veciem cilvēkiem, personām ar zemu izglītības līmeni un īstenot interaktīvus, izglītojošus un iniciatīvu veicinošus pasākumus trešo valstu valstspiederīgo bērniem un viņu ģimenēm.

Rīgas Latviešu biedrība projektā „Integrācijas ABC trešo valstu valstpiederīgajiem”, kas tika īstenots Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda programmas ietvaros, tika iesaistīti režijas, etnogrāfijas, dejas un horeogrāfijas, etnopsiholoģijas, folkloras un tēlotājas mākslas profesionāļi ar lielu pieredzi praktiskajā un teorētiskajā darbā. Šoreiz viņiem bija jāveic vēl viens solis tālāk  – atraktīvi, interesanti un saprotami bija jāparāda un jāizskaidro latviskā, zemes, kurā mēs dzīvojam, pamati - latviešu tautas tradīcijas mutvārdos, spēlēs, dejā, rotāšanā, darbā ar zīmuli un krāsām, kā arī dabas materiāliem, tiem, kam Latvija ir kļuvusi par dzīvesvietu tikai pēdējos gados. Projekta mērķis, iesaistot tajā dalībniekus no t.s. trešajām valstīm, bija iespējami skaidri parādīt, cik atvērta un pretimnākoša ir Latvijas zeme un tās iedzīvotāji, ja vien arī citu tautu pārstāvji ir ieinteresēti dot savu artavu, nākot uz nodarbībām, apmeklējot apmācības u.tml. , t.i. , ja tiem ir vēlme nākotnē uzskatīt Latviju par savām otrajām mājām.

Nodarbība ģimenēm ar bērniem un jauniešiem „Sprīdīša skola” ievadīja piecu pasākumu ciklu, kas Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās no 8. jūnija līdz 30. jūnijam.  Caur latviskajām gadskārtu tradīcijām, šoreiz izdzīvojot vasaras saulgriežu gaidīšanas laiku un gatavojoties Jāņu dienas atnākšanai, turpmākajās nodarbībās jauniešiem un pieaugušajiem dalībnieki varēja sekot daudzu citu tautu ieražām un tradīcijām, meklējot kopīgo un atšķirīgo katrai tautai. Lai labāk saprastu atšķirīgo un arī kopīgo, saprastu, ka visi mēs esam vienas mātes – Dabas bērni, tika organizētas apmācības, pielietojot profesionāli izstrādātas komunikācijas metodes – teātra spēli un stāstīt prasmi -  tiem dalībniekiem, kas runā dažādās valodās. Visa nodarbību cikla laikā norisinājās savdabīga pieredzes apmaiņa, jo līdzās dalībniekiem no Latvijas te darbojās dažādu tautību pārstāvji – krievi, baltkrievi, ukraiņi, gruzīni, turks, arābi, marokānis.  Ciklu noslēdza „Vasaras koledža” – piecu dienu nometne bērniem, kurā viņi varēja spēlēt teātri, dejot, zīmēt un gleznot, doties ekskursijās uz muzejiem un apmeklēt teātri.

Nodarbību „ Tautu ieražas un tradīcijas”, kā arī „Stāsti un stāstīšanas tradīcijas”  vadītāja etnogrāfe Indra Čekstere:  „Tikšanās ar trešo valstu valstspiederīgajiem bija interesantas; daļa no viņiem ļoti īsā laikā bija apguvuši latviešu valodu. Kā uzsvēra Deniss no Krievijas – tam vajadzīga vienīgi vēlēšanās. Nodarbības bija aktīvas, notika domu apmaiņa, arī jaunas informācijas  abpusēja apguve.  Patika klausītāju sirsnīgā, labestīgā ieinteresētība. Priecājos, ka varēju viņus ieinteresēt apmeklēt vasaras saulgriežu svinības 21. jūnijā Turaidas muzejrezervātā. Darbojoties sapratu, ka vairāk vajag vienkāršu spēļu, uzdevumu, priekšmetu. Priecātos, ja sadarbība ar trešo valstu valstspiederīgajiem turpinātos.”

„Sprīdīša skolas” un nodarbības „Teātra spēle” vadītāja Margita Poriete: „Sprīdīša skola” trešo valstu valstspiederīgajiem notika Jāņu ielīgošanas noskaņās. Sarīkojuma dalībnieki bija ieinteresēti un atsaucīgi piedalījās tradīciju izzināšanā, dziedāšanā, dejošanā, meistarošanā un mākslas nodarbībā. Viņus patīkami pārsteidza Latvijas lauku augu smaržas, kas apvija Jāņu vainagu pīšanas nodarbību no pļavu puķēm, smilgām, ozolu un liepu zariem. Jaunā, svaigā siena leļļu teātra smarža vēl krietnu laiku uzkavējās Rīgas Latviešu biedrības zālēs, kaut pašas siena lelles bija devušās līdzi katram to izgatavotājam – sarīkojuma dalībniekam.”

„Vasaras koledžas” vadītāja Ilze Rutka: „Šis integrācijas projekts ir nenoliedzami ieguvums ne tikai dalībniekiem, bet arī nodarbību vadītājiem. Tā bija iespēja sevi pārbaudīt, pierādīt savas spējas un mācīties no trešvalstniekiem, jo viņu temperaments ir atšķirīgs. Mūsu nodarbības – gan kustību māksla, gan laikmetīgā deja neprasa komentārus, jo šis ir veids kā komunicēt vispatiesāk. Ļaujam dalībniekiem komunicēt darbojoties, bērni to spēj patiesi un bez samākslotības. Mēs varam būt lepni, ka puisim no Baltkrievijas mēs esam pirmie latviešu draugi!”

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis: „Noslēdzies ir Rīgas Latviešu biedrībā īstenotais projekts „Integrācijas ABC trešo valstu valstspiederīgajiem”, kura mērķis bija iepazīstināt šo salīdzinoši nelielo un sociāli mazaktīvo Latvijas sabiedrības daļu – gan bērnus, jauniešus, gan pieaugušos – ar latviskajām tradīcijām. Šāda veida projekts biedrībā tika īstenots pirmo reizi, tāpēc tā organizatoriem bija jāpārvar ne mazums grūtību. Šī projekta ietvaros veiktās iestrādes un mūsu profesionālo apmācību un nodarbību vadītāju sniegums ir viens no galvenajiem ieguvumiem, kas piešķir šim projektam pievienoto vērtību gan pašu organizatoru, gan tiešās mērķgrupas vidū. Esmu pārliecināts, ka tie vairāki desmiti cilvēku, kas apmeklēja mūsu nodarbības, labāk sapratīs zemi, kas kļuvusi par viņu otrajām mājām, kā arī sapratīs to, ka viņiem pašiem ir jāveic mazs, bet regulārs darbs, lai viņi kļūtu par tās īsteniem iedzīvotājiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība. 75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.


 Projekts "Integrācijas ABC trešo valstu valstspiederīgajiem"