48622

GODAM NOSVINĒTI PIRMIE SOMUGRU TAUTU KULTŪRAS SVĒTKI LATVIJĀ
10.10.2014


GODAM NOSVINĒTI PIRMIE SOMUGRU TAUTU KULTŪRAS SVĒTKI LATVIJĀ
 
Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13, 2014. gada 4. oktobrī notika Somugru tautu kultūras svētki. Svētki tika rīkoti Igaunijas Radu tautu mēneša ietvaros, tos veidot rosināja Igaunijas tautību apvienība un B/O Fenno-Ugria Tallinā. Rīkotāja godā – Rīgas Latviešu biedrība ciešā sadarbībā ar biedrību „Līvõd Īt” (Līvu (lībiešu) savienība), Igaunijas, Ungārijas un Somijas vēstniecībām Latvijā.

Somugru tautu kultūras svētku galvenās norises bija daudzveidīgas un plašas. Sarīkojums tika svinīgi atklāts Zelta zālē. Uzrunas teica RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, somugru tautu valstu vēstnieki Latvijā: Igaunijas vēstnieks Teniss Nirks (Tõnis Nirk),  Somijas vēstnieks Olli Kantanens (Olli Kantanen), Ungārijas pagaidu pilnvarotais lietvedis  Valērs Palkovitšs (Valér Palkovits), kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Jolanta Treile, Igaunijas Kultūras ministrijas Mazākumtautību kultūras padomes loceklis Juris Žīgurs, B/O Fenno-Ugria priekšsēdētājs Tenu Seilentāls (Tõnu Seilenthal), Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienības vadītāja Ieva Ernštreite.
 
Priekšlasījumu pēcpusdienā – konferencē bija iespēja iepazīt somugru tautu kultūras, vērojot košas prezentācijas, tradicionālās mūzikas un deju priekšnesumus. Priekšlasījumu pēcpusdienā piedalījās: Jāks Prozess (Jaak Prozes) – B/O Fenno-Ugria, padomnieks – par somugru tautām un valodām,  Vīa Kadi Raudalainena (Viia-Kadi Raudalainen) – B/O Fenno-Ugria, direktore – par apdraudētajām Baltijas jūras somu mazajām tautām; Indra Čekstere – RLB biedre, Latvijas universitātes doktorante, etnogrāfe – par lībiešu tradicionālās kultūras ietekmi Vidzemes kalendārajās ieražās; Dr. philol. Nikolajs Kuzņecovs – Tartu universitātes  komi  un urāliešu valodu pētnieks – par komi tautas identitāti; Natālija Abrosimova – Tallinas universitātes doktorante, erziešu un mokšas tradicionālās kultūras pētniece – par erziešu lūgšanu svētkiem; Vasli Nikolajevs  – par  mariešu tautas kultūru; Nikolajs Aņisimovs – Tartu Universitāte, doktorants, udmurtu  folkloras pētnieks – par udmurtu tradicionālo kultūru; Boglārka Janurika (Boglárka Janurik) – Tartu universitātes ungāru valodas lektore, Segedas universitātes doktorante – par ungāru tautas kultūru; Helve Metsa  – par Dienvidigaunijas setu tautas tradicionālo kultūru; Aleksejs Aleksejevs – dokumentālo filmu režisors – dokumentāla īsfilma par mariešu tautu „Upurkoka spēks“.
 
Svētku sarīkojuma starpbrīdī notika somugru tautu tradicionālo ēdienu degustācija, kurus bija sarūpējuši gan somugru tautu vēstniecību pārstāvji - Asta Puolakka, Kristīne Biezā, gan Ungārijas goda konsule Ariana Župika, gan viesi no Igaunijas Ludmila Rūkele, Boglārka Janurika, gan Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienība.
 
Baltajā zālē senā somugru tautu kultūra izpaudās mūsdienīgā izpildījumā –  glezniecībā,  mūzikā un dejās. Te bija apskatāma Staņislava Antipova gleznu izstāde „Senā somugru mūzikas pasaule”. Sarīkojumā piedalījās Rīgas Latviešu biedrības koris, diriģents Ārijs Šķepasts; lībiešu dziesmu ansamblis „Rāndalist” (Ventspils), vadītāja  Maija Kronberga; lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist” (Rīga), vadītājs Zigurds Ete; lībiešu jauniešu orķestris „Nurmorkestõr” ( Rīga), vadītājs Jānis Mednis; Tautas deju ansamblis „Līgo” (Rīga),
vadītājs Jānis Purviņš.
 
Šos sarīkojumus vadīja Latvijas radio žurnālists Vidvuds Medenis.
 
 Pasākuma noslēgumā plkst. 18.00 Zelta zālē notika sarīkojums „Somugru mūzikas, dejas un spēles” – vadītāji Julgi Stalte un Ernests Spīčs. Tajā katrs apmeklētājs varēja aktīvi līdzdarboties un iepazīt dažādu somugru tautu folkloras programmas: lībiešu – folkloras draugu kopa „Skandinieki” (Rīga) un Igaunijas Latviešu biedrības folkloras ansamblis „Rēvele” (Tallina); erziešu – dziesmu ansamblis „Kilejne“ (Tallina); Ingrijas somu – deju ansamblis „Röntyskä“ (Tartu); setu – folkgrupa „Hõpõhõim“; mariešu – Anna Mišina un Tartu Mariešu savienības folkloras ansamblis (Tartu); udmurtu – ansamblis „Jumšan Gur“ (Tartu) un Marija  Korepanova (Tallina), igauņu – Leanne Barbo (Tallina).

Veiksmīgu sarīkojumu norišu nodrošināšanā piedalījās brīvprātīgie palīgi no Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienības, RLB Folkloras komisijas un senās Gaujas lībiešu pilsētas – Siguldas. 
 
Sarīkojumu atbalstīja: SIF EEZ NVO DAP projekts „Stāvi stipri, strādā droši” finansēšanas līguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/068/1/NAC/054/2014,
Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, biedrība ”Sadarbības platforma, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, KS „Baltijas dārzeņi”, SIA Markol”, bistro „Garlībs 13” 
 
Plašāka informācija:
RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete
 
 
 
 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 
Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
 
       Atpakaļ