47682

Diskusija par valodas aktuālitātēm, problēmām un nākotnes darbiem
01.09.2014


      RLB latviešu valodas attīstības kopas 133. tematiskā sanāksme notiks 2014. gada 1. septembrī plkst. 18:00 Rīgas Latviešu biedrības namā Merķeļa ielā 13, 301. telpā.
      Risināsies diskusija, kas veltīta tādām temām kā latviešu alodas aktuālitātes, problēmas un nākotnē veicamie darbi. Ar savu skatījumu var piedalīties ikviens – gan valodas lietotāji, gan profesionāļi no dažādām ar valodu saistītām nozarēm: rakstniecības, terminoloģijas, filoloģijas, tulkošanas, valsts pārvaldes.
      Dažām turpmākajām reizēm tiek plānoti priekšlasījumi par šādu tematiku: salikteņi; divdabji; valodas polītika; mūsdienu parādības un Endzelīna laika valoda – atziņu un vērojumu salīdzinājums.
Par LVAK sanāksmēm, kas allaž notiek mēneša pirmajā pirmdienā, informāciju varat saņemt kopas tīmekļa vietnē LVAK.wordpress.com.

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība

 

 
      Atpakaļ