53409

Atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu, jaunieši diskutē
05.12.2014


Atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu, 5. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā notika sarīkojums - diskusija „Jaunatnes iesaiste starpetniskajā dialogā”. Sarīkojumā piedalījās plašs jauniešu loks – nevalstisko organizāciju, studentu pašpārvalžu pārstāvji, interešu klubu dalībnieki, kā arī jaunieši, kas aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā.

Sarīkojumā laikā jaunieši savstarpēji diskutēja un dalījās pieredzē par tīklošanas pasākumu organizēšanu, mūsdienu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīmi, plašajām to piedāvātajām iespējām sociālajās un sabiedriskajās aktivitātēs. Jaunieši tika iepazīstināti ar jautājumu - kā aktīvi sabiedrībai skaidrot starppaaudžu dialoga veidošanas nozīmi.

Jaunieši varēja izmantot iespējas piedalīties interaktīvās aktivitātēs, kas bija veidotas, lai popularizētu brīvprātīgā darba iespējas Rīgā un Latvijā, kā arī - jauniešu iespējas politiskajai līdzdalībai. Brīvprātīgais darbs tika popularizēts atraktīvā veidā – kā lieliska jauniešu līdzdalības un kompetenču pilnveides iespēja.

Sarīkojuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī  reģionālajā brīvprātīgo godināšanas pasākumā “Gada brīvprātīgais 2014″, kurā tika godināti 265 brīvprātīgā darba veicēji no 46 Latvijas pašvaldībām.

Diskusija "Jaunatnes iesaiste starpetniskajā dialogā” ir Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansētā Rīgas Latviešu biedrības projekta “Vienība ir mūsu spēks” (granta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/010/028) aktivitāte. Šādu publisko diskusiju mērķis ir veicināt starpkultūru dialoga veidošanu un mazākumtautību integrāciju, stiprināt cilvēktiesību, nacionālās identitātes un demokrātisko vērtību izpratni.

 

www.sif.lvwww.eeagrants.lvwww.eeagrants.orgProjektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība 
      Atpakaļ