48462

Atmiņas par valodnieci Rasmu Grīsli
06.10.2014


Atmiņas par valodnieci Rasmu Grīsli – LVAK piedāvā Gizelas Vilcānes stāstījumu
 
06.10.2014.
 
       Ņemot vērā lielo interesi, ko izraisīja jūnija sākumā notikusī LVAK sanāksme «Mūsu valodas spēkildze un tās vērtību sargi mūsu atmiņās un piemiņā», ir nolemts turpināt atskatīties uz filoloģijas doktores, daudzu zinātnisku un praktisku valodai veltītu publikāciju autores Rasmas Grīsles (1922–2013) dzīves un darba gaitām.     
     2014. gada 6. oktobrī plkst. 18:00 atnāciet uz Rīgas Latviešu biedrības namu! Latviešu valodas attīstības kopas aicinātā runātāja būs valodnieces māsas meita Gizela Vilcāne (attēlā), kuŗa sniegs dziļāku ieskatu tuvās atmiņās par Rasmas Grīsles personību – līdz mūža galam darbīgu pētnieci, nelokāmu profesora Jāņa Endzelīna atziņu skaidrotāju un iedzīvinātāju.   
     Vietnē «Eraksti.lv» ir pieejamas divas bezmaksas elektroniskās grāmatas – R. Grīsles disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grada iegūšanai – «XVII gadsimta gramatikas kā latviešu valodas vēstures avots» (izstrādāta prof. Dr. J. Endzelīna vadībā, 1958), kā arī rakstu krājums «Spēkildze I» (2005). Vēl vairākas Grīsles grāmatas klajā nākušas XXI gadsimtā – «Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi» (apgādā «Zinātne», 2008), «Spēkildze II», «Jāņa Endzelīna latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss». 2012. gadā Rasmai Grīslei piešķīra Kārļa Mīlenbacha balvu.    Latviešu valodas attīstības kopas jaunumi, citi materiāli, saziņas un valodas praksei veltītu diskusiju iespējas – vietnē LVAK.wordpress.com.      
       Mēnesi vēlāk paredzēts praktiski un pētnieciski orientēts Alža Lauža stāstījums par salikteņiem latviešu valodā (3. novembrī plkst. 18:00). Ieeja brīva visiem interesentiem.  
 
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
        Atpakaļ