50645

2014. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens? – Aptauja ir sākusies! 
26.01.2015


2014. gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens? – Aptauja ir sākusies! 
No 2015. gada 12. līdz 26. janvārim rit aptauja, kuŗā ikviens var iesūtīt 2014. gadā visbiežāk lasītos un dzirdētos, visspilgtākos, lietošanai latviešu literārajā valodā piemērotus gada vārdus, nepatīkamākos nevārdus, kā arī asprātīgi izskanējušus vai tautā plaši izplatījušos spārnotos teicienus.

RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) šādu akciju rīko jau divpadsmito gadu pēc kārtas. Katru reizi tā piesaistījusi simtiem dalībnieku jeb respondentu, un par to informē gandrīz ikviens latviešu plašsaziņas līdzeklis.

E-pasta adrese iesūtīšanai: gadavards@inbox.lv. Parastā pasta adrese: RLB Latviešu valodas attīstības kopai, Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.

Daži piemēri no pirmajās akcijas dienās saņemtajiem pieteikumiem:

NEVĀRDI – «stārtaps», «smūtijs», «spaiss»; «kopistiski», «euro», «maltās gaļas masa», «aizdoties», «budžetīgs», «deliverēt», «cepj», «europas Centrālā banka»;

VĀRDI – «gaidītava», «smēriņš»; «pašītis», «dzilt», «derīgot», «kolorado lentenis», «kremlini», «advokātēt», «tīksmiņš», «lablikumība»; 

SPĀRNOTIE TEICIENI – «atentāts pret lieldienu zaķi», «neraudi, susuriņ!», «Induļa un Ārijas kredits», «HIV? ... Nofilmē! Iegūsti!», «negodīga komercprasme», «toksisks deputāts», «labā ziņa ir tā, ka Baltijas valstu sadarbībā nav slikto ziņu».

Aptaujā varat piedalīties vēl 12 dienas.

Ieteikumi aptaujas dalībniekiem

1) Skaidri norādiet pie katra iesūtījuma – vai tas ir gada vārds, gada nevārds vai gada spārnotais teiciens! 

2) Katrs dalībnieks katrā no trim katēgorijām drīkst iesūtīt vairākus pieteikumus, ja gada laikā ir sakrājis kritērijiem atbilstošus vārdus un teicienus.

3) Norādiet, kur iesniedzamais vārds vai teiciens pamanīts (dokumentos, grāmatās, rakstos, ziņās, raidījumos, sarunās, kāda konkrēta cilvēka izteikumā), kādā veidā izplatījies un kas to visbiežāk lieto. Pie jaunvārdiem norādiet, kas tos pirmais izveidojis.

4) Gada vārda gadījumā – var paskaidrot, kāda nevārda, barbarisma vai svešvārda vietā to ir iespējams lietot. 

5) Gada nevārda gadījumā – paskaidrot, kāda laba latviska vārda vietā tas tiek lietots, kā tas var radīt pārpratumus, kāpēc tas nav labskanīgs, morfoloģiski greizi veidots, kāpēc tas ir lieks latviešu valodā. 

6) Gada teiciena gadījumā – vai tas ir konkrētas personas izteikums (publiskā runā – kad un kādā kontekstā) vai arī tautā izplatījies, bieži dzirdēts frazeoloģisms. 

7) Vēlams norādīt savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (papildu jautājumiem).

 

Gada vārdi, nevārdi un spārnotie teicieni (2003–2013) – https://LVAK.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/

 
      Atpakaļ