Rīgas Latviešu biedrība pateicas 
par atbalstu un sadarbību 2022. gadā: 
    
Juridiskajam birojam „ZAB Ellex Kļaviņš”, īpaši Filipam Kļaviņam un Inesei Freivaldei
RLB Dāmu komitejas biedrēm par nesavtīgu darbošanos un atbalstu RLB sarīkojumu nodrošināšanā,
īpaši Guntai Bērziņai

SIA “Vivatas”
Latvijas Bērnu fondam
 
SIA “Impro Ceļojumi” 
SIA "Saldumu Tirdzniecība"
VSIA "Latvijas Leļļu teātris" 
SIA "Lorivel"
SIA "Areatech" 
SIA "MURR. Šalles un lakati"
Latvijas Rakstnieku savienībai
Ksenijai Zavodovskai
Agnesei Sileniecei
Jānim Vidriķim
Anitai Lasmanei 

Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem 

Būvinženierim Jānim Vīgantam
Arhitektam Mārim Kārkliņam 
SIA “Lejnieku projektēšanas birojs”
 
Mērķziedojumi Rīgas Latviešu biedrībai (J.Rozentāla bareljefa izveidei)
 
Ilva Duļevska
Mairita Solima
Teiksma Zvejniece
Guntis Gailītis
Ilze Būmane
Dagnija Dreika
Vija Ilze Dzintare
Anita Feldmane
Māris Lasmanis
Eduards Liniņš
Stella Līpīte
Dace Paegle
Kārina Pētersone
Ernests Spīčs
Margarita Želve

Ziedojumi
 
RLB senioru koris “Erelbe"
RLB TDA “Vija"
RLB jauktais koris
RLB Pensionēto skolotāju klubs
RLB Esperanto klubs
RLB ansamblis “Saulgriezes"
RLB kamerkoris “Austrums”
RLB koris “Ars Longa”
RLB vīru koris “Latvis”
RLB Spāņu klubs
 
Rīgas Starptautiskais Jauno pianistu konkurss
Body Art vingrotāju grupa
 
SIA "Inspire Production"
SIA "Atjaunošana 2015”
 
Antra Uztica
Edgars Dzirkalis
Emanuels Putāns
Anita Feldmane
Anete Timbaka
Dace Paegle
Ilze Ozoliņa
Gatis Kulbergs
Dainis Kalns
Ēriks Hānbergs
Juris Luste
Ilga Rampāne
Laine Kainaize
Māra Svīre
Emīls Vainovskis
Inguna Kalniņa
Jānis Ivars Kasparsons
Daiga Lejiņa
Zinaīda Soboļova
Mairita Solima
Gunta Bērziņa
Marija Heislere-Celma
Aivars Gailis
Svetlana Brennesale
Mikus Alberts Miķelsons
Ilze Rukmane-Poča
Katrīna Suroveca
Ilze Borodkina
Ernests Spīčs
Žaklīna Zābere-Goga
Ričards Valtervitenheims
Antra Dreģe
Valters Nollendorfs
Atis Sermulis
    
 
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,  
Kas gan izskaitīt tad spētu
     Zelta kviešu krājumu!    
                         /Juris Alunāns/      
 
    
      Būsim pateicīgi un priecīgi, saņemot ziedojumu Rīgas Latviešu biedrības kontā 
   Rīgas Latviešu biedrība Reģ. Nr. 40008000102 SEB banka 
 Norēķinu konts LV85UNLA0001000700648 (ar norādi - ziedojums)