Rgas Latvieu biedrba pateicas 
par atbalstu un sadarbbu 2022. gad: 
    
Juridiskajam birojam ZAB Ellex Kavi, pai Filipam Kaviam un Inesei Freivaldei
RLB Dmu komitejas biedrm par nesavtgu darboanos un atbalstu RLB sarkojumu nodroinan,
pai Guntai Brziai

SIA Vivatas
Latvijas Brnu fondam
 
SIA Impro Ceojumi 
SIA "Saldumu Tirdzniecba"
VSIA "Latvijas Leu tetris" 
SIA "Lorivel"
SIA "Areatech" 
SIA "MURR. alles un lakati"
Latvijas Rakstnieku savienbai
Ksenijai Zavodovskai
Agnesei Sileniecei
Jnim Vidriim
Anitai Lasmanei 

Nacionlajiem Bruotajiem spkiem 

Bvinenierim Jnim Vgantam
Arhitektam Mrim Krkliam 
SIA Lejnieku projektanas birojs
 
Mrziedojumi Rgas Latvieu biedrbai (J.Rozentla bareljefa izveidei)
 
Ilva Duevska
Mairita Solima
Teiksma Zvejniece
Guntis Gailtis
Ilze Bmane
Dagnija Dreika
Vija Ilze Dzintare
Anita Feldmane
Mris Lasmanis
Eduards Lini
Stella Lpte
Dace Paegle
Krina Ptersone
Ernests Sps
Margarita elve

Ziedojumi
 
RLB senioru koris Erelbe"
RLB TDA Vija"
RLB jauktais koris
RLB Pensionto skolotju klubs
RLB Esperanto klubs
RLB ansamblis Saulgriezes"
RLB kamerkoris Austrums
RLB koris Ars Longa
RLB vru koris Latvis
RLB Spu klubs
 
Rgas Starptautiskais Jauno pianistu konkurss
Body Art vingrotju grupa
 
SIA "Inspire Production"
SIA "Atjaunoana 2015
 
Antra Uztica
Edgars Dzirkalis
Emanuels Putns
Anita Feldmane
Anete Timbaka
Dace Paegle
Ilze Ozolia
Gatis Kulbergs
Dainis Kalns
riks Hnbergs
Juris Luste
Ilga Rampne
Laine Kainaize
Mra Svre
Emls Vainovskis
Inguna Kalnia
Jnis Ivars Kasparsons
Daiga Lejia
Zinada Soboova
Mairita Solima
Gunta Brzia
Marija Heislere-Celma
Aivars Gailis
Svetlana Brennesale
Mikus Alberts Mielsons
Ilze Rukmane-Poa
Katrna Suroveca
Ilze Borodkina
Ernests Sps
aklna Zbere-Goga
Riards Valtervitenheims
Antra Dree
Valters Nollendorfs
Atis Sermulis
    
 
Ja ikviens tik zem stu
Vienu graudu veselu,  
Kas gan izskaitt tad sptu
     Zelta kvieu krjumu!    
                         /Juris Alunns/      
 
    
      Bsim pateicgi un priecgi, saemot ziedojumu Rgas Latvieu biedrbas kont 
   Rgas Latvieu biedrba Re. Nr. 40008000102 SEB banka 
 Norinu konts LV85UNLA0001000700648 (ar nordi - ziedojums)