Rgas Latvieu biedrba ir brvprtga, neatkarga sabiedriska kultras organizcijas, kas dibinta 1868. gad. Rgas Latvieu biedrba ir veck latvieu organizcija pasaul, ir nozmgu vsturisku un kultras notikumu norises vieta Rg un vis Latvij.

Rgas Latvieu biedrbas darbba kultras un sabiedrisks aktivittes, kultras projektu un programmu veidoana. Rgas Latvieu biedrbas vsturisko zu noma: Liel zle, Zelta zle, Balt zle, Lgo zle, Kluba zle vai Zelta zles salons sarkojumu, konferenu, koncertu, saviesgu vakaru, izstu organizanai.


Koncerts "Izdziedt dzvi"
06.06.2023

Koncerts "Izdziedt dzvi" tapis kop ar brnigiem jauniem mksliniekiem, vloties nest publikas priek patreiz repertur esoos skaistkos skadarbus. Izdzvosim mzik gan ikdienu, gan sapus, bet pri visam dzves mlestbu un prieku 6. jnij plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.

Last vairk ...03.06.2023

Rgas Latvieu biedrb (RLB), Dziesmu svtku tradcijas pul, 3. jnij atklj izstdi, kas vsta par etrm dienm RLB nam Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos Rg, 1873. gada 26.29. jnij.

Last vairk ...


Klaviermzikas vakars "Jus gaidot"
31.05.2023

31. maij plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl izskans pianistu Ja Karpovia un Ja Zilbera klaviermzikas vakars "Jus gaidot".

Last vairk ...


TALANTS LATVIJAI sezonas noslgums
28.05.2023

Rgas Latvieu biedrba un Latvijas Brnu fonds aicina uz konkursa Talants Latvijai 31. sezonas noslguma koncertu un lauretu apbalvoanu 28. maij plkst. 14.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl!

Last vairk ...


Koncertprogramma "VAN"
26.05.2023

Klavieru duets Antra un Normunds Vksnes piedv koncertprogrammu "VAN". Koncerts izskans Rgas Latvieu biedrbas nama Zelta zl 26. maij plkst. 19.00.

Last vairk ...


Pteris Ptersons un Rgas Latvieu biedrba. Persongi.
25.05.2023

Rgas Latvieu biedrba aicina uz izcil reisora un Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja (19921998) 100. jubilejai velttu atmiu vakaru Pteris Ptersons un Rgas Latvieu biedrba. Persongi. 25. maij plkst. 19.00 RLB Zelta zl.

Last vairk ...


Koncerts "Brdi pirms..."
25.05.2023

25. maij plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Lgo zl izskans Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas Vokls nodaas audzku koncerts "Brdi pirms...".

Last vairk ...


No Manheimas ldz Bergenai
23.05.2023

Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas Simfonisk orestra sezonas noslguma koncertu "No Manheimas ldz Bergenai"- 23. maij plkst.19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.

Last vairk ...


Marija Virki | Solokoncerts
22.05.2023

Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas G. Boas klavieru klases audzknes, Latvijas un starptautisko konkursu lauretes, Marijas Virki solokoncertu - 22. maij plkst.18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.

Last vairk ...


imenes dienai veltts koncerts
16.05.2023

16. maij plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl izskans imenes dienai veltts koncerts "Dziedam saviem majiem".

Last vairk ...


Edvna Vecumnieka un Daia Brzia izstde
14.05.2023

No 14. apra ldz 14. maijam Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl aplkojama arhitektu Edvna Vecumnieka un Daia Brzia akvareu un pasteu izstde. Abus arhitektus saista ne vien vairk k divdesmit gadus ilgs darbs kopgi veidot arhitektu biroj, bet ar radoas izpausmes tlotjmksl.

Last vairk ...


Konkursa "Talants Latvijai" finls
07.05.2023

Rgas Latvieu biedrba un Latvijas Brnu fonds aicina uz Latvijas mzikas skolu konkursa Talants Latvijai 31. sezonas finlu 7. maij Rgas Latvieu biedrbas Lielaj zl plkst. 13.00!

Last vairk ...


Jauno talantu konkursa Talants Latvijai 31. sezona
18.02.2023

Rgas Latvieu biedrba, sadarbb ar Latvijas Brnu fondu, aicina uz Latvijas mzikas skolu konkursa Talants Latvijai 31. sezonas konkursa pirms krtas koncertiem Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl februr un mart plkst. 14.00!

Last vairk ...


Aicinm iesaistties Ukrainas iedzvotju atbalst 07.03.2022

Solidarizjoties ar Ukrainas tautu un iestjoties par demokrtijas un tiesiskuma vrtbm, 25% no Rgas Latvieu biedrbas organizto sarkojumu iemumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvku atbalstam.
 
Lai stiprintu Ukrainas sabiedrbu karadarbbas laik, aicinm ikvienu sniegt individulu atbalstu, sadarbojoties ar labdarbas organizcijm. Plaka informcija par paldzbas snieganu atrodama Latvijas Republikas Aizsardzibas Ministrijas mjas lap.