Rgas Latvieu biedrba ir brvprtga, neatkarga sabiedriska kultras organizcijas, kas dibinta 1868. gad. Rgas Latvieu biedrba ir veck latvieu organizcija pasaul, ir nozmgu vsturisku un kultras notikumu norises vieta Rg un vis Latvij.

Rgas Latvieu biedrbas darbba kultras un sabiedrisks aktivittes, kultras projektu un programmu veidoana. Rgas Latvieu biedrbas vsturisko zu noma: Liel zle, Zelta zle, Balt zle, Lgo zle, Kluba zle vai Zelta zles salons sarkojumu, konferenu, koncertu, saviesgu vakaru, izstu organizanai.


Koncerts "Izdziedt dzvi"
06.06.2023

Koncerts "Izdziedt dzvi" tapis kop ar brnigiem jauniem mksliniekiem, vloties nest publikas priek patreiz repertur esoos skaistkos skadarbus. Izdzvosim mzik gan ikdienu, gan sapus, bet pri visam dzves mlestbu un prieku 6. jnij plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.

Last vairk ...


LVAK prieklasjumi
05.06.2023

Rgas Latvieu biedrbas Latvieu valodas attstbas kopa turpina ikmnea sdes mnea pirmo pirmdienu vakaros. 5. jnij plkst. 18.00 RLB Kluba zl ar prieklasjumu "Citvalodu pavrdu atveides pamatprincipi" uzstsies grmatu redaktors Arturs Hansons.

Last vairk ...


etras dienas Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos. Izstde
03.06.2023

Rgas Latvieu biedrb (RLB), Dziesmu svtku tradcijas pul, 3. jnij atklj izstdi, kas vsta par etrm dienm RLB nam Pirmajos visprgajos latvieu Dziedanas svtkos Rg, 1873. gada 26.29. jnij.

Last vairk ...


Klaviermzikas vakars "Jus gaidot"
31.05.2023

31. maij plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl izskans pianistu Ja Karpovia un Ja Zilbera klaviermzikas vakars "Jus gaidot".

Last vairk ...


Izstde Ptera Ptersona sapi un laiks
30.05.2023

Latvijas Nacionlais arhvs un Rgas Latvieu biedrba (RLB) aicina uz izcil reisora un Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja (19921998) 100. gadu jubilejai velttu izstdi Ptera Ptersona sapi un laiks, kas bs skatma RLB nam ldz 22.jnijam.

Last vairk ...


Izstde Ukrainas uzvarai Smilten
19.05.2023

Smiltenes novadptniecbas muzej Mru mui 2023. gada 19. maij atklja izstdi Ukrainas uzvarai, piedaloties RLB Vizuls mkslas komisijai.

Last vairk ...


Konkursa "Talants Latvijai" finls
07.05.2023

Rgas Latvieu biedrba un Latvijas Brnu fonds aicina uz Latvijas mzikas skolu konkursa Talants Latvijai 31. sezonas finlu 7. maij Rgas Latvieu biedrbas Lielaj zl plkst. 13.00!

Last vairk ...


Jauno talantu konkursa Talants Latvijai 31. sezona
18.02.2023

Rgas Latvieu biedrba, sadarbb ar Latvijas Brnu fondu, aicina uz Latvijas mzikas skolu konkursa Talants Latvijai 31. sezonas konkursa pirms krtas koncertiem Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl februr un mart plkst. 14.00!

Last vairk ...


Aicinm iesaistties Ukrainas iedzvotju atbalst 07.03.2022

Solidarizjoties ar Ukrainas tautu un iestjoties par demokrtijas un tiesiskuma vrtbm, 25% no Rgas Latvieu biedrbas organizto sarkojumu iemumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvku atbalstam.
 
Lai stiprintu Ukrainas sabiedrbu karadarbbas laik, aicinm ikvienu sniegt individulu atbalstu, sadarbojoties ar labdarbas organizcijm. Plaka informcija par paldzbas snieganu atrodama Latvijas Republikas Aizsardzibas Ministrijas mjas lap.