126081

Vlada Brazjna lasjumi
04.09.2022


Dzejas dienu 2022 ietvaros, 4. septembr plkst. 14.00, Rgas Latvieu biedrbas nama Lgo zl, interesenti aicinti apmeklt dzejnieka un tulkotja Vlada Brazjna lasjumus. Ieeja paskum bez maksas. 
  

Vlads Brazjns (1952) dzeju rakstjis lietuvieu valod, tai raksturgs plas valodas slu (ieskaitot apvidvrdu) izmantojums, semantisks polifonisms, vsturisku un eogrfisku reliju iekausjums asociatv izteiksm. Tulkojis dzeju, prozu, dramaturiju no baltkrievu, franu, horvtu, krievu, pou, serbu, ukraiu, slovku, latvieu, latgalieu un citm valodm. Lietuvieu valod atdzejojis Amandas Aizpurietes, Ula Brzia, Ja Rokpea, Knuta Skujenieka un citu latvieu autoru darbus. 2003. gad Vlads Brazjns sama Jtvingu dzejas prmiju, bet 2017. gad Baltijas asamblejas balvu literatr. 2021. gad Latvijas Rakstnieku savienbas srij Jaun klasika izdota via dzejas izlase Atmias prlieana.
      Atpaka