118001

Sarunu cikls ar izcilm Latvijas literatras personbm par dzvi un literatru
01.03.2022Rgas Latvieu biedrbas projekta "Kad pues beidzas, zvaigznes ieskas". Sarunu cikls ar izcilm Latvijas literatras personbm par dzvi un literatru ietvaros, publicta cikla nosldzo, ceturt saruna - ar rakstnieci, tulkotju Dagniju Dreiku, sarunu vada aktieris un kultras darbinieks Pteris Vilkaste. 

Cikla sarunas iespjams noskatties eit - https://www.youtube.com/channel/UCRih9Qpq_Mv21diBBMt9mgA

Pirms cikla sarunas viesis bija publicists, urnlists, RLB Goda biedrs riks Hnbergs, sarunu vadja RLB prieksdtjs, reisors Guntis Gailtis.  Sarun . Hnbergs dals prdoms par dzvi, atklj detaas par darboanos Rgas Latvieu biedrb, k ar par RLB Omulbu kluba un Tetra komisijas dibinanu. Intervijas gait  . Hnbergs paststa ne vien to, k tapusi via pirm grmata, bet dals ar ar dam komiskm situcijm sav dzv.
Otrs sarunas viesis bija dzejniece Lija Brdaka. Sarunu vadja rakstnieks, dramaturgs Jnis Jurkns. 
Tres cikla saruna norisinjs rakstnieci Mru Svri, sarunu vadja arhitekts Jnis Lejnieks. 

Projekts tapis ar Valsts kultrkapitla fonda un Rgas domes atbalstu.     
  
Projekta "Kad pues beidzas, zvaigznes ieskas" mris ir caur sarunm un intervijm tiesaist popularizt izcilas Latvijas literatras personbas dzejniekus, rakstniekus, kuru darbba ir bijusi un vl joprojm ir ciei saistta ar Rgas Latvieu biedrbu, un akcentt o personbu bagtgo radoo veikumu, saglabjot izveidotos video materilus pieejamus interneta vid k vrtgas Latvijas vstures liecbas.
 
      Atpaka