129847

OJRAM VCIETIM 90
31.08.2023


16. novembr, si pirms Latvijas dzimanas dienas, Rgas Latvieu biedrbas nam notiks Ojra Vciea 90 gadu jubilejas paskums.
 

Svinot o dzimanas dienu, ms godinsim O. Vciea mantojumu un via ietekmi uz latvieu pasauli. Via vrdi turpina ms iedvesmot, atgdinot par valodas un cilvka gara skaistumu un spku. Jubilejas paskum O.Vcietim ms teiksim paldies par visu, ko vi mums ir devis, pateiksimies par vrdiem, kas dod spku dzvot, piedot un saprast.

Paskumu vads aktieris Gundars Silakakti, kur ir ar paskuma reisors. Piedalsies Rgas Latvieu Biedrbas (RLB) koris ''AUSTRUMS'' (dirients rijs epasts). Vl atceri kuplins patriotiskais mziis un dziesminieks Uldis Kkulis un Valmieras tetra jauno aktieru kursa dalbnieki. Paskuma laik tiks pai atzmta slaven latvieu dzejnieka jubileja, un ms pulcsimies, lai atcertos un prdomtu via neparasto ieguldjumu latvieu literatras pasaul. 16.novembr ms vlreiz prliecinsimies cik muzikla ir O. Vciea dairade, jo daudzi via dzejoi satur ritmu un pldumu, kas atbalsojas latvieu dziesms.

Bet 12 jaunie aktieri no O.Vācieša dzejas dzīlēm izrakdami sev tuvāko un mīļāko, veidos dzīvu dzejas virknējumu. Tie ir Aksels Aizkalns, Ieva Barkāne, Rūdis Bīviņš, Katrīna Griga, Artis Jančevskis, Milēna Miškevia, Agnese Laicāne, Meinards Liepiņš, Sandis Runge, Diāna Krista Stafecka, Krišjānis Strods un Kārlis Zahovskis.

O. Vcietis ir dzimis 1933. gada 13. novembr Trapenes pagasta Dumpjos kalpa imen. Vi k dzejnieks guva pelntu atzinbu par savu uniklo stilu un dzio ieskatu cilvka emocionlaj pieredz. Via dzeja izaicinoa, paradoksla un nemierga ir pazstama ar savu lirisko kvalitti, spilgtiem tliem un spcgm emocijm. Savas dzejnieka dzves laik O. Vcietis ir izdevis daudzus dzejas krjumus, un katrs no tiem ir edevrs. Via darbi ir izpelnjuies daudzas balvas un atzinbas. Tos lasot, ms saprotam, ka dzimt puse ir skaista, bet msdienu pasaule joprojm ir oti pretrunga.

Bet ne tikai literrais sniegums padara O. Vcieti tik ievrojamu. Viu dzvesststs ir uzvaras pr nelaimm, k ar neatlaidbas un sptbas spka apliecinjums. Un te mums ir jkst par prlm, vi sacja. Dzejnieks, dzimis kalpa imen, uzauga saretos apstkos, saskrs ar daudziem izaicinjumiem un riem. Tomr vi nevljs atteikties no saviem sapiem un turpinja rakstt.

Gadu gait is mkslinieks lielkais idelists latvieu dzej ir kuvis par iemotu ne tikai literraj pasaul, bet ar cilvku sirds. Via vrdi ir skrui neskaitmas dzves, sarejumu un nenoteiktbas laikos piedvjot mierinjumu, iedvesmu un cerbu. O.Vciea dzeju raksturo ar spilgta un netradicionla tlainba, uzsvars uz indivda iekjo dzvi un gatavba izaicint valdoo ideoloiju. Via dzejoi oti biei pievras cilvka prdzvojumiem, tostarp mlestbas, zaudjuma un mirstguma tmm.

Dariet ar mani, ko gribat, bet dariet! vi teiktu. Paskuma laiks 16.novembr plkst.19.00. Bietes Bieu Paradzes kass un internet
 
      Atpaka