125821

Literri-muzikla pcpusdiena Ma skrjiens - laika skrjiens
03.09.2022


Dzejnieces un rakstnieces Lijas Brdakas radoajai darbbai un dzves jubilejai velttaj literri-muziklaj pcpusdien autore lass savu jaunko dzeju un dalsies dzves atmiu skics, literatrptniece Gaida Jablovska iezms dzejnieces dzves cea pieturas punktus, savukrt pianists un profesors Ventis Zilberts, kop ar mecosoprnu  Annu Amandu Stoleri un komponistu, klarnetistu Alvilu Altmani, rads muziklu noskau, programm iekaujot ar dziesmas ar Lijas Brdakas vrdiem. 

   

Lija Brdaka (1932) latvieu dzejniece un prozaie. Sav bagtaj m bijusi skolotja, sekretre, laikraksta Liesma un Rgas kinostudijas galven redaktore. Darbojusies visos literatras anros dzej, dramaturij un proz. Ar Lijas Brdakas vrdiem tapuas dziesmas grupu Zei, Zvaigu lietus, Credo un citu izpildtju repertur. Autores dzej raksturga racionlas, sabiedriski aktvas sievietes iekjs pasaules atklsme, intelektualitte un prdzvojuma apvaldtba, savukrt grmatas veidotas k tematiski krjumi gan sev, gan citiem. 

    

Ieeja par ziedojumiem. 25% no sarkojuma iemumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.

    

Projekts  tapis ar Valsts kultrkapitla fonda un Latvijas Rakstnieku savienbas atbalstu.

   

Uzzim: Gaida Jablovska gaida.jablovska@rlb.lv, tlr. 29689489.
      

Sarkojums tiks filmts un fotografts. Foto un video materili vlk var tikt izmantoti paskuma publicittei internet (socilajos tklos, medijos).
 
      Atpaka