129703

Latvieu un ukraiu mkslinieku darbu izstde Sirdspuksti Ukrainai dolfa Alunna memorilaj muzej
29.08.2023


dolfa Alunna memorilaj muzej no 2023. gada 29. augusta ldz 5. novembrim bs apskatma latvieu un ukraiu mkslinieku izstde Sirdspuksti Ukrainai. Izstde ir . Alunna memoril muzeja, LU Akadmisks bibliotkas un Rgas Latvieu biedrbas kopgs projekts.

Izstd piedals mkslinieki, kas savas gleznas, grafikas, skulptras un medaas veltjui Ukrainas tautas varongajai cai pret Krievijas izraisto necilvcgo karu Ukrain.

Izstdes idejas autore ir LU akadmisks bibliotkas direktore Venta Kocere, kuras vadb bibliotka 2024. gad svins savas pastvanas 500. gadskrtu.
2022. gada ruden LU Akadmiskaj bibliotk atklja pirmo izstdi Veltjums Ukrainai.

Pateicoties Latvijas muzeju interesei, Ukrainai veltt izstde tika eksponta Jkabpils Vstures muzej Krustpils pil, Limbau Kultras nam, Preiu Vstures un lietis mkslas muzej, Gulbenes novada vstures un mkslas muzej, Smiltenes novadptniecbas muzej Mru mui. Izstde bija ceojoa, ar pastvgu jaunu darbu papildinanu un veco nomaiu.

Mksliniekiem un izstdes organizatoriem siltas atmias ir par visu izstu atklanu, kurs piedaljs novadu pavaldbu vadtji, ukraiu kara bgi un daudzi interesenti.

Izstd piedals mkslinieki:
Kaspars Brzi, Gunta Brakovska, irts Burvis, Vija Dzintare, Juris rmanis, Laine Kainaize, Rolands Krijnis, Ieva Muzikante, Emls Kristins Muzikants, Tlivaldis Muzikants, Velta Riekstia, Jnis Streic, Jnis Strupulis, Ilgvars Zalns, Anita Jansone-Zirnte, Elza Dane, Svitlana Kislova (Ukraina), Andrijs Kislovs (Ukraina) un Marija Zenkova (Ukraina).
 

 
      Atpaka