128937

Koncerts "Izdziedt dzvi"
06.06.2023


Koncerts "Izdziedt dzvi" tapis kop ar brnigiem jauniem mksliniekiem, vloties nest publikas priek patreiz repertur esoos skaistkos skadarbus. Izdzvosim mzik gan ikdienu, gan sapus, bet pri visam dzves mlestbu un prieku 6. jnij plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl. 

Piedals: Paula Mihailova (soprns), Dainis Kalnas (tenors), Zurab Nakeuri (baritons). Pie klavierm Inguna Puria. Skans: S. Franka, . Guno, G. Doniceti, D. Verdi, Fr. opna, M. Ginkas, Jz. Vtola, B. Britena, . V. Korngolda,  Z. Paliashvili, Fr. Lehra mzika.Inguna Puria (pianiste) ir ilggadja koncertmeistare JVLMA voklaj katedr un operklas, k ar pedagogs Visprjs klaviersples katedr. Operstudijas "Figaro" koncertmeistare.  Regulri piedals starptautiskajos Siguldas Opermzikas svtkos un dados projektos rpus Mzikas akadmijas. Savus koncertus veido kop ar jaunajiem dziedtjiem domubiedriem mzik, blakus pavadjumiem arvien iekauj programms klavieru solo skadarbus. 

                       

Paula Mihailova (soprns) obrd stud voklo mkslu JVLMA 3. kurs docentes Kristnes Gailtes klas. Operstudij "Figaro" profesora Viestura Gaia vadb iestudtas pirms operlomas Kupava Rimska - Korsakova "Sniegbaltt" un Margarta Guno oper "Fausts". Pagjuaj vasar debitja ar Msas Genovefas lomu Puni vienclien "Msa Andelika". Aktvi piedals ar meistarklass gan Latvij, gan  rzems.


Dainis Kalnas (tenors) absolvjis Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmiju Roberta Hansona voklaj klas. Diplomdarbs operdziedan aizstvts ar izcilbu Fausta lom Guno oper "Fausts". 2023. gad debitjis Latvijas Nacionlaj oper dona Otavio lom Mocarta oper "Dons uns". Uz Nacionls operas skatuves nodziedta ar Raula de Sen - Brioa loma Lehra operet "Jautr atraitne". Laurets Ineses Galantes Jauno talantu konkurs 2021. gad un ceturtdafinlists "Klaudijas Taev" konkurs Igaunij. Skatuves pirms pieredzes iegtas operstudij "Figaro" prof. Viestura Gaia vadb - Dons Koloandro Pirolo Paizjello oper "Dzirnavniece", Ernesto Doniceti oper "Dons Paskvle" un Almaviva Rosni "Sevias brddzin". Aktvi sadarbojas ar ar Latvijas Operetes fonda projektiem. 


Zurab Nakeuri (baritons) absolvjis V. Sarajishvili konservatoriju Tbilisi. Palaik stud maistrantr pie prof. George Gagnidze. JVLMA ir k ERASMUS students docentes Zigrdas Krgeres voklaj klas. Uzvarjis Taktakishvili operdziedtju konkurs, k ar "America Protege" starptautiskaj voklistu konkurs.  


Ieejas maksa 5.-EUR (3.-EUR skolniem, studentiem, pensionriem).


Koncertu aicina apmeklt Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija.

25% no koncert gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba ziedos Ukrainas cilvku atbalstam.

 
      Atpaka