Atvēra Ojāra Celles grāmata “Atklātas vēstules”
05.10.2023


2023. gada 5. oktobrī LU Zinātniskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkā apgāds “Laika grāmata” atvēra Ojāra Celles (1929-2021) grāmatu “Atklātas vēstules”. 

Ojārs Celle bija Rīgā dzimis žurnālists un sabiedriskais darbinieks, kurš 1944. gadā kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 1950. gadā izceļoja uz ASV un 1959. gadā beidza Kalifornijas Universitāti Bērklijā, iegūstot ģeologa specialitāti. Aktīvi darbojās latviešu trimdas sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

1995. gadā Ojārs Celle atgriezās Latvijā, aktīvi iesaistījās sabiedriskajos procesos, darbojās PBLA u. c. 1995. gada jūnijā RLB Ojāru Celli uzņēma par savu biedru. Viņš aktīvi iesaistījās biedrības norisēs un turpmākajos gados organizēja Pasaules Latviešu biedrību konferences, kā arī bija RLB domnieks, Statūtu un ētikas komisijas loceklis. 

Viņa dzīvesbiedre Māra Celle vairāk uzturējās ASV. Latviju apmeklēja ciemu reizēs. Starp dzīvesbiedriem pastāvēja regulāra vēstuļu apmaiņa. 2022. gadā Māra Celle abu korespondenci – vairāk nekā 500 vēstuļu – pārskatīja un nolēma daļu no tām publicēt. Māra Celle ir grāmatas sastādītāja. 

Vēstulēs atklājas Ojāra Celles viedais dzīves skatījums un pieredze, viņa miers un stabilitāte sarežģītu lēmumu pieņemšanas brīžos un dzirkstošā humora izjūta. Vēstules ir precīza mūsu valsts dzīvā vēsture skatīta caur sabiedriski aktīva cilvēka personisko pieredzi. 

Saistoša lasāmviela, kurā rodami arī RLB norišu apraksti. 

      Atpakaļ