129842

Andris Baltacis monoizrd "MUZIKANTS IR CILVKS"
13.09.2023


Sveiks lai dzvo! Lai dzvo sveiks! pirm vljumu dziesma nodziedta. Ar dadas intensittes troksni va tiek vrti dzirkstoa dzriena trauki, un te kds no koriem dodas nesankciont lidojum un trpa! Kam? Kda eleganta kundze atviegloti uzelpo: muzikantam, labi, ka ne cilvkam
Vairk nek trs gadu desmitus, muzicjot un piedaloties auu godos un svinbs, piedzvoti dadi notikumi oti pla emociju amplitd no kuriozm situcijm ldz smeldzgai asarai. Ar laiku tie folklorizjas, bagtins ar izskaistinjumiem un prtop teju par anekdotm. ie ststi ir pelnjui bt apkopoti, lai nenonktu zudb un dotu iespju paraudzties uz muzikantiem k cilvkiem radoiem, muzikliem un sirsngiem, t monoizrdes idejas autors un izpildtjs Andris Baltacis.
No muzikanta sagaida daudz. Andrim Baltacim, kuru vairk atpazst k dziedtju, bana uz skatuves ir oti nozmga daa no profesionls darbbas. Ir apgtas vokls prasmes Daugavpils Mzikas vidusskol, aktiermeistarba un reijas zinbas gtas Sanktpterburgas Tetra akadmij, un tomr ikreiz vai t btu vairku simtu klaustju pilna zle vai nelielas svinbas jubilra tuvko radu lok ir jpiedom glui k tai sen dziesm: tfu, tfu, ka tik kas nenotiek! Bet notiek! Un labi ka t!
Izrd apkopoti ststi iz muzikantu dzves un viu ikdienas gaitm visos Latvijas novados. Paraudzsimies uz to kop un tiksimies izrds vis Latvij! 
Izpildtjs un scenrija ldzautors Andris Baltacis
Reisors un scenrija autors Ivars Lsis

Bietes uz monoizrdi 6. oktobr plkst. 19.00 Rgas Latvieu biedrbas Lielaj zl eit. 
      Atpaka