127962

JMRMV Klavieru nodaas audzku koncerts
13.03.2023


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt Jzepa Media Rgas Mzikas vidusskolas Klavieru nodaas audzku koncertu! Koncerts izskans Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl 25. mart plkst. 18.00.

Bietes uz koncertu bs iespjams iegdties pirms koncerta skuma Rgas Latvieu biedrb (5. - EUR, skolniem, studentiem un pensionriem - 3.- EUR).

      Atpaka