Mūzikas komisija

Mūzikas komisija aktīvi rīko kamermūzikas vakarus, koncertus un piemiņas pasākumus, sadarbojas  ar RLB muzikālajiem kolektīviem un citām ar mūzikas dzīvi saistītām organizācijām

RLB Mūzikas komisijas priekšsēdētājs: Ventis Zilberts mob.t. 26596589