Rīgas Latviešu biedrības Folkoras komisija

Vadītāja Margita Poriete

Kontakti:  tel. +371 29528421
E-pasts :  folklora@rlb.lv

  

Folkloras komisija organizē izglītojošo programmu skolēniem „Sprīdīša skola“, kā arī  folkloras konkursus bērniem un jauniešiem, bērnu un jauniešu fokloras kustību. Plašāka info:http://www.draugiem.lv/spriditis 

 


RLB Folkloras komisijas darbības virzieni
 
1.   MŪŽIGLĪTĪBA
Pētnieciskie projekti, publikācijas, dalība konferencēs, semināri
Tradicionālā deja (E. Spīčs); Gadskārtu tradīcijas; Tradicionālie maizes cepšanas paņēmieni; Baltvācu mantojums (I. Čekstere);  Novadpētniecība (I. Čekstere, M. Poriete); Dabas materiālu lietošana pedagoģiskajās programmās; Tradicionālā maskošanās; Masku un leļļu gatavošanas meistarklases (M. Poriete); Ātrrunas meistarklases ( P. Vilkaste); Dabas materiālu leļļu teātra spēles (P. Vilkaste, M. Poriete); Laukaugi, dārzeņi, labības (Dr. agr. B. Ošmane); Putni, latviskā dzīvesziņa (J. Brikmanis); Tradicionālās spēles un rotaļas; Pirmskolas vecuma bērnu muzikālā attīstība (A.Auziņa).
Nemateriālais kultūras mantojums (E. Spīčs, I. Čekstere, M. Poriete).

2. INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
2.1. STĀSTNIEKU KONKURSI
Sadarbības projekti ar Bērnu un jauniešu folkloras kustību Pulkā eimu, pulkā teku, Valsts Izglītības satura centru,  Tradicionālās kultūras biedrību Aprika un atbalstītājiem: Valsts Kultūrkapitāla fondu, balvas dalībniekiem no Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī, SIA A.M.L. izstāžu kompleksa Rāmava, Latvijas mūzikas un grāmatu izdevniecībām un Latvijas uzņēmumiem (mākslinieciskā vadītāja Māra Mellēna, Guntis Pakalns) - M. Poriete.
- Teci, teci valodiņa rudenī,
- Anekdošu virpulis 1. aprīlī. 

2.2. SARĪKOJUMI TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS APGUVEI
2.2.1. Sprīdīša skola – Rīgas Latviešu biedrībā, skolās, kultūras centros. 
Tēmas: Gadskārtas, Zīmes un raksti, Valodiņa. 
Nodarbību veidi: izzinošās, praktiskās vai mākslas, mūzikas un deju.
Projektus vada - Margita Poriete, Ernests Spīčs.
2.2.2. Folkloras koncerti, vada - Ernests Spīčs, Aiga Auziņa.
2.2.3.Dabas materiālu radošās darbnīcas bērniem ar ģimenēm, sadarbībā ar Latvijas muzejiem – muzeju pedagoģiskajās programmās, Latvijas pilsētu, novadu svētkos un sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un iestāžu veidotajos sarīkojumos:
- siena, salmu, žagaru, koku mizu leļļu un masku darbnīcas;
- vilnas un linu leļļu un masku darbnīcas - Margita Poriete.

3. STARPTUATISKIE PROJEKTI:
3.1.       SOMUGRU TAUTU DIENAS – konferences, koncerti, izstādes, deju sarīkojumi, sadarbībā ar Igaunijas, Somijas un Ungārijas vēstniecībām, Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienību un asociāciju Fenno – Ugria (Tallina) un atbalstītājiem: Igaunijas Kultūrkapitāla fondu, Igaunijas Radu tautu programmu, Rīgas domi, VKKF, SIA Metsa-Forest u.c. Projekta ideja – Juris Žīgurs; Igaunijas puses projektu vadītāja - Vīa Kadi Raudalainena (Viia-Kadi Raudalainen), Latvijas puses projektu vadītaja - Margita Poriete.
3.2. BALTU DIENAS: Rīgas Latviešu biedrībā, Lietuvā - Kauņā. Latvijas puses projektu vadītājs - Ernests Spīčs

       3.3. FOLKLORAS PREZENTĀCIJAS ĀRVALSTU TŪRISTIEM
           Latvijas puses projektu  vadītājs - Ernests Spīčs

3.4. DALĪBA STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS UN SARĪKOJUMOS

4. SADARBĪBA AR RLB STRUKTŪRĀM UN  INSTITŪCIJĀM ĀRPUS RLB

5. STARPNOZRU PROJEKTI
- dabas materiālu leļļu teātris
- dabas materiālu leļļu un masku izstādes
- teatralizēti, interaktīvi tautas pasaku uzvedumi*
- leļļu, masku un sarīkojuma noformējuma izgatavošana pēc pasūtījuma*
-----------------------------------------------------
* šobrīd nav aktualizēti

RLB Folkloras komisijas skaitļos 2016. gadā
 
36 sarīkojumi, ~ 10 000 apmeklētāji, apgrozījums EUR 16 450,00 
 5 atbalstīti projekti konkursos, kopā: EUR 7480,00 
VKKF, Rīgas dome, Siguldas novada dome.
RLB notikuši 5 sarīkojumi, Folkloras komisijas piesaistītais līdzfinansējums telpu komunālajām izmaksām EUR 1112,00.

RLB Folkloras komisijas darba plāns 2017. gadam
 
1. 06.01.2017. RLB. Diskusija par deju svētkiem. E. Spīčs, V.Celms, I.Čekstere
2. 03.03.2017. RLB. Gaiļa gada Metenītis. E. Sīpčs, M. Poriete, Rozīte Katrīna Spīča
3. 01.04.2017. RLB. Anekdošu virpulis. M. Poriete, D. Kļaviņa, A. Auziņa, M. Urķis
4. 06.04.2017. Latvijas Universitātē. Konference: Latviskums - valsts augstākā vērtība.
                    I. Čekstere, E. Spīčs
5. 12.04.2017. Juglas vidusskolā. Lieldienas. E. Spīčs.
6. 16.04.2017. Jūdažu sabiedriskajā centrā. Lieldienas. M.Poriete, B.Ošmane, D.Kļaviņa
7. 16.04.2017. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Lieldienas. J. Briedis
8. 17.04.2017. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Lieldienas. M.Poriete
9. 22.04.2017. Siguldas nov. Mores pag. „Kalna Vaizuļos”. Talka. M. Poriete 
10. 03.05.2017. Daugavgrīvas vidusskolā. „Sprīdīša skola” E. Spīčs
11. 10.05.2017. - 13.05.2017. Tartu, Igaunijas Lauksaimniecības muzejā,  Starptautiskajā Lauksaimniecības muzeju asociācijas kongresā (CIMA) XVIII  Tradīcijas un izmaiņas ilgtspējīgai nākotnei. Prezentācijas: Tradicionālie maizes cepšanas paņēmieni Latvijā I. Čekstere; Laukaugu un dabas materiālu lietošana radošajās darbnīcās Latvijas muzeju pedagoģiskajās programmās. M. Poriete
12. 18.05.2017. Mores kauju muzejā. Maskēšanās darbnīca. M.Poriete
13. 03.06.2017. Turaidas muzejrezervātā. Leļļu darbnīcas. M. Poriete, D. Kļaviņa
14. 18.06.2017. RLB. Folkloras programma tūristiem no Francijas. E. Spīčs
15. 20.06.2017. Siguldas novada Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”.
                      Pļavu puķu radošās darbnīcas. M. Poriete
16. 21.06.2017. Turaidas muzejrezervātā. Vainagu vīšana. M. Poriete, I. Čekstere
17. 22.06.2017. „Kalna Vaizuļos”. Pļavu puķu radošās darbnīcas. M. Poriete
18. 02.07.2017. Bauska. Pilsētas svētki. Siena leļļu darbnīcas. M. Poriete, A. Auziņa
19. 23.07.2017. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Maizes svētki. I. Čekstere
20. 29.07.2017. Āraišu vējdzirnavās. Maizes svētki. I. Čekstere
21. 03.09.2017. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Amatu diena. M. Poriete 
22. 24.09.2017. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rudens Ražas svētki
23. 27.10.2017. Inčukalna tautas namā. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete
24. 28.09.2017. RLB. Somugru tautu dienas. M. Poriete
25. 29.10.2017. Staicelē. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete
26.      11.2017. Folkloras komisijai  25. E.Spīčs, M. Poriete
27.      11.2017. Mārtiņdiena
28.      12.2017. Ziemassvētki
29.                 Raksts RLB gada pārskatam. 

RLB Folkloras komisijas biedri
 
RLB Folkloras komisija savu darbību nodrošina, gatavojot projektus VKKF, Rīgas domei, Siguldas novada domei kā arī iesaistoties citu organizāciju un iestāžu projektos.
Folkloras komisijas veikumu nodrošina laba RLB biedru komanda un brīvprātīgie palīgi, kuri savus talantus, spējas un sirsnību izpauž Folkloras komisijas darbā. Sarīkojumu kvalitātes nodrošināšanai tiek piesaistīti speciālisti arī ārpus RLB.
Margita Poriete – kultūras darbiniece, projektu vadītāja, sarīkojumu organizatore, Sprīdīša kolas dabas materiālu radošo darbnīcu un meistarklašu vadītāja, leļļu teātra radošo darbnīcu izveidotāja un scenāriju autore.
Ernests Spīčs – tautas dejas pētnieks, RLB Folkloras komisijas Atmodas laika veidotājs, Pulkā eimu, pulkā teku un Sprīdīša skolas aizsācējs, deju nodarbību vadītājs, folkloras koncertu un deju sarīkojumu vadītājs, sadarbības veidotājs ar lietuviešu kultūras darbiniekiem, lektors konferencēs, tautas dejas eksperts Lietuvas tautas dejas sacīkstes vērtēšanā un Latvijas tautas dejas sacīkstēs vērtēšanā Latgalē. 
Indra Čekstere – etnogrāfe,  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante, konsultante RLB Folkloras komisijas projektiem, „Sprīdīša skolas” izglītojošo norišu vadītāja – piedalās konferencēs un pētījumos saistībā ar maizes cepšanas tradīcijām, Maizes dienu ilggadējā organizatore Āraišu vējdzirnavās Amatas novadā.
Jānis Brikamanis - ornitologs, Sprīdīša skolas dabas zinību izglītojošo nodarbību vadītājs, daudzu folkloras komisijas sarīkojumu dalībnieks. 
Aiga Auziņa – gide, pirmskolas bērnu skolotāja, sarīkojumu vadītāja, muzikante -  rotaļu, spēļu un mūzikas nodarbību vadītāja. 
Valdis Celms – dizaineris, baltu zīmju pētnieks, grāmatu autors - konsultē RLB Folkloras komisijas aktivitātes.
Dr. agr. Baiba Ošmane – Sprīdīša skolas dabas zinību un dabas materiālu radošo darbnīcu  vadītāja. 
Daiga Kļaviņa - māksliniece, Turaidas muzejrezervāta krājuma speciāliste, Sprīdīša skolas mākslas un praktisko nodarbību vadītāja, afišu dizaina veidotāja.
Pēteris Vilkaste - aktieris, kultūras darbinieks  - Sprīdīša skolas siena leļļu teātra vadītājs, RLB sarīkojumu vadītājs.
Anita Feldmane - ekonomiste-matemātiķe, dejotāja –  RLB Folkloras komisijas sarīkojumu koordinatore, Sprīdīša skolas praktisko norišu vadītāja, deju nodarbību repetitore.
Jānis Briedis – RLB Valdes loceklis, e-pārvaldes speciālists, LU doktorants, uzņēmējs.
Mārtiņš Urķis – topošs audio - video mākslas speciālists, dokumentē Folkloras komisijas sarīkojumus.

Gaidām sarīkojumos Rīgas Latviešu biedrībā 
un uzaicinājumus piedalīties arī citur!
Aicinām izpaust interesi par folkloru, piesakoties mūsu komisijā!

Sagatavoja: Margita Poriete, RLB Folkloras komisijas vadītāja 
Tālrunis 29528421; 26844324
e- pasts: margitaporiete@inbox.lv; spridisaskola@inbox.lv

Informācija: 


 Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas pārstāves

piedalījās starptautiskās konferencēs Tartu, Igaunijā

 

Šogad no 10. līdz 13. maijam Igaunijā, Tartu, norisinājās vairāki starptautiski notikumi lauksaimniecības zinātnes, senā lauku dzīvesveida izpētes un popularizēšanas jomā, kur līdzdalīgas bija RLB Folkloras komisijas biedres etnogrāfe Indra Čekstere,  RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete un Dr. agr. Baiba Ošmane.

Starptautiskais Lauksaimniecības muzeju asociācijas kongress CIMA XVIII 2017, kongress notika 18. reizi, to rīkoja Igaunijas Lauksaimniecības muzejs direktores Merli Sild vadībā. Kongresā bija pārstāvētas ne tikai Eiropas valstis, bet arī ASV, Japāna, Indija, Kanāda, Austrālija u.c., pavisam 78 dalībnieki. Piesakoties bija jāiesūta ziņojuma kopsavilkums un dalībai kongresā tika izvēlēti 36 lektori, starp tiem  arī no Latvijas – Rīgas Latviešu un biedrības.

RLB „Sprīdīša skolas” izzinošo nodarbību vadītāja, Latvijas Universitātes doktorante, etnogrāfe Indra Čekstere kongresā runāja par latviešu maizes cepšanas tradīcijām, maizes zīmēm, tās simbolisko nozīmi un mūsdienu interpretācijām maizes cepšanā un lietošanā ģimenes godos un gadskārtu svētkos. Klausītāji tika iepazīstināti ar ikdienas rudzu maizi, sestdienas karašām un svētku baltmaizi, pīrāgiem un plātsmaizēm, kas bija paņemtas līdz no Latvijas un tika arī nogaršotas. Indra Čekstere jau 6.reizi piedalījās Igaunijas Lauksaimniecības muzeja rīkotajos pasākumos.

RLB „Sprīdīša skolas” un radošo darbnīcu vadītāja Margita Poriete runāja par  RLB kā Latvijas muzeju veidošanās aizsācēju, kā arī par dabas materiālu lietošanu  „Sprīdīša skolas” radošajās darbnīcās bērniem Latvijas muzejos, sarīkojumos RLB, pilsētu un novadu svētkos. Tika stāstīts par to, ka materiāli radošajās darbnīcās tiek lietoti atbilstoši gadskārtai; arī veidojot jaunas lietas, tiek izmantoti tikai tradicionālie gatavošanas paņēmieni. Klausītājos interesi izraisīja attēli prezentācijā ar lielajām siena lellēm leļļu teātrim un radošo darbnīcu noformējumam, kā arī runātais par tādu sarīkojumu veidu bērnu izglītošanā, kā materiāla ieguve dabā –  lauku sētā, līdzās folkloras apguvei.

Kongresa dalībnieces uz Tartu pavadīja RLB domniece Anita Feldmane un Inčukalna Tautas nama direktore Inga Freimane (šogad arī Inčukalnā tiek plānotas RLB rīkotās Somugru dienas).

Kongresa ziņojumos bija daudzas interesantas tēmas, piemēram: par aitu ganīšanu Norvēģijā, kas tradicionālajā veidā saglabājusies vairāku gadsimtu garumā līdz mūsdienām; par Lieldienu olu krāsošanas radošajām darbnīcām Rumānijā, par sakņu dārzu iekārtošanu pilsētvidē Anglijā, par seno amatu prasmju un dzīvnieku demonstrējumiem lauku darbos muzejos Igaunijā, Polijā, Kanādā, Krievijā, ASV un Austrālijā.

Senās amatu prasmes un senais lauku dzīves veids, tiek popularizēts un mācīts daudzos pasaules muzejos, gan arī izglītojošās programmās dažādos projektos.  

Kongresa moto: „Tradīcijas un pārmaiņas ilgtspējīgai nākotnei”.


Šajā laikā Tartu risinājās vēl viens  nozīmīgs notikums saistībā ar lauksaimniecību – 8. Starptautiskā konference „Biosistēmu inženierzinātne 2017”. Tajā piedalījās RLB Folkloras komisijas biedre, „Sprīdīša skolas” izzinošo nodarbību vadītāja Dr. agr. Baiba Ošmane, pārstāvot Latvijas Lauksaimniecības universitātes projektu „EUROLEGUME” kā vadošā pētniece. Šajā konferencē viņa piedalījās ar sagatavoto postera prezentāciju  par Latvijā audzēto pupu un zirņu izmantošanu slaucamo govju ēdināšanā. Konferencē bija ap 300 dalībnieku no 24 valstīm.

  

RLB Folkloras komisijas pārstāves Tartu konferencēs guva atsaucību un apstiprinājumu savas darbības būtībai, kā arī ierosmes nākamajiem projektiem lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanai, kopšanai, saglabāšanai un popularizēšanai, gan  savā specialitātē, gan arī  RLB Folkloras komisijā.RLB Folkloras komisijas vadītāja 

Margita Poriete

tālrunis 29528421

e-pasts: spridisaskola@inbox.lv

 

1. Foto: Tartu, etnogrāfe Indra Čekstere, Katerina Kaljuzhna (Ukraina), RLB Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete, RLB domniece Anita Feldmane, Inčukalna Tautas nama direktore Inga Freimane.
 

 2. Foto:  Tartu, Igaunijas Lauksaimniecības muzejā,  
Radošās darbnīcas „ Muzeju pedagoģija un pētniecība” dalībnieku grupa:
Foto: 
1.      rindā no kreisās:
1. Anna-Kristina Rätsep (Igaunija),
2.  Anne Jorunn Frøyen  (Norvēģija), 
3. Andreea Panait (Rumānija), 
4 Isabel Hughes (Apvienotā Karaliste) – darba grupas vadītāja, 
5. Marja- Liisa Vieraankivi  (Somija),
6. Margita Poriete (Latvija),
7. Natālija Trofimenko (Krievija),
8. Julia Hanulewicz (Polija) 


2. rindā no kreisās
Īvs Segers (Beļģija)
Eduards de Laubrie (Francija)