Rīgas Latviešu biedrības tautas deju ansamblis  ‘’Vija” savu pirmo koncertu sniedza 1947. gada 1. maijā,  šī diena arī tiek uzskatīta par deju kolektīva dibināšanas dienu.
 
Rīgas Latviešu biedrības paspārnē, apvienojoties ar Rīgas Latviešu biedrības deju kopu, ansamblis darbību uzsāk 1999. gadā. Jau no paša dibināšanas sākuma kolektīvs izceļas ar prasmi izdejot straujās un raksturdejas. No 1970.gada līdz pat šim brīdim kolektīvs regulāri piedalās starptautiskos konkursos un festivālos, popularizējot Latviešu Dziesmu un deju svētku tradīciju un latviešu skatuvisko deju. Balvas tiek iegūtas Vācijā, Polijā, Somijā, Dienvidslāvijā, Krievijā, Beļģijā, Bulgārijā, Spānijā, Ungārijā, Norvēģijā un citās valstīs. 
 
TDA ‘"Vija’’ kā deju kolektīvs un vēlāk jau kā Tautas deju ansamblis ir piedalījies visos Latviešu Dziesmu un deju svētkos Rīgā un Latvijas novadu zonālajos svētkos. Kolektīvā ir izauguši vairāku paaudžu latviešu tautas deju cienītāji un Dziesmu svētku tradīciju kopēji, kuri arī šodien turpina šo tradīciju, iesaistot TDA ‘’Vija’’ dalībnieku vidū draugus, radus un ģimeņu locekļus. Kolektīva darbības misija ir Latviešu tautas dejas tradīcijas kopšana
 
Rīgas Latviešu biedrības Vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Vija” mākslinieciskā vadītāja vadītāja: Laura Āboltiņa (laboltina@gmail.com, 29489663)
Koncertmeistare: Agnija Reine
Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās (20.00 - 22.00) Rīgas Latviešu biedrībā
 
Rīgas Latviešu biedrības senioru deju kolektīvs “SenVIJA” mākslinieciskā vadītāja Antra Vilcāne (antra.sirma@gmail.com, 29418028)
Koncertmeistare: Agnija Reine
Mēģinājumi pirmdienās, otrdienās (19.00 - 22.00) un ceturtdienās (20.00 - 22.00)

 
 

Foto: Inta Lankovska