Rīgas Latviešu biedrības pensionēto skolotāju vokālais ansamblis "Saulgriezes"  izveidots 1978. gadā. 

Ansambļa repertuārs ir daudzveidīgs - no tautas dziesmām līdz klasikai un garīgajai mūzikai. Kolektīva darbības misija - p
ensionēto skolotāju pievēršana Dziesmu svētku kustībai, sekmēt senioru vokālo ansambļu attīstību. Ansamblis darbojas pie RLB Pensionēto skolotāju kluba.

Kolektīva vadītājs: Arvīds Platpers (arvids.platpers@inbox.lv, 29266054)
Mēģinājumi: Trešdienās (10.30 - 13.30) Rīgas Latviešu biedrībā