Rīgas Latviešu biedrības senioru koris "eReLBe" 

     

Mākslinieciskā vadītāja Zaiga Lazdiņa
Kontakti: +371 26425163 
 
Koncertmeistare Ingrīda Upmace 

Senioru koris "Erelbe" izaudzis kā patstāvīgs kolektīvs, apvienojoties Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora senioru grupai. Korī Zaigas Lazdiņas vadīti dzied daudzi RLB atjaunotāji un Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora atjaunotāji. Koris kā senioru kolektīvs ar izciliem panākumiem startē konkursos un koru skatēs, veido interesantas, teatrālas un radošas programmas un aktīvi iesaistās koncertdzīvē gan Rīgas Latviešu biedrībā, gan ārpus tās.
 
 
Foto: Inta Lankovska 

 
Rīgas Latviešu biedrības koris "eReLBe"
aicina savā pulkā dziedātājus visās balss grupās
Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās no  plkst. 18.00 līdz 21.00 
Rīgas Latviešu biedrības 420. telpā.