Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris ir viens no vecākajiem Latvijas amatierkoriem - dibināts 1869. gadā, un, sākot ar II Vispārējiem Dziesmu svētkiem (1880), tas aktīvi darbojās līdz pat 1940. gadam, kad tika likvidēta Rīgas Latviešu biedrība un līdz ar to arī Biedrības koris. Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris tika atjaunots 1989. gada 14. oktobrī, un pirmo koncertu 1990. gada 14. janvārī diriģenta Ārija Šķepasta vadībā. Ārijs Šķepasts joprojām ir kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents.
 
Koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Latvijā, kā arī Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētkos Zviedrijā, Norvēģijā, Lietuvā un Igaunijā; esam uzstājušies arī Anglijā, Austrijā un Krievijā. Tostarp, koris ar dažādām koncertprogrammām kuplina sarīkojumus RLB un viesojas Latvijas pilsētās un ārzemēs. Kora repertuārā ir gan garīgā mūzika, gan tautasdziesmas un estrādes dziesmas, kā arī dažādu laiku latviešu un ārzemju komponistu skaņdarbi un diriģenta Ārija Šķepasta kompozīcijas.
 
Mākslinieciskais vadītājs Ārijs Šķepasts (arijsskepasts@gmail.com, 29137361)
Koncertmeistars Jānis Švarcbahs
Mēģinājumi pirmdienās (18.00 - 21.00) un trešdienās (18.00 - 20.30).
     

Foto: Inta Lankovska