Rīgas Latviešu biedrības Tautas Lietišķās mākslas studija “Rezēda” dibināta 1980. gada 8. septembrī. Kopš dibināšanas,  kolektīvu vada profesionāla māksliniece, vides dizainere, Dizaina savienības biedre, Latvijas Universitātes , Rīgas  Tehniskās Universitātes un Šauļu universitātes dizaina teorijas un prakses pasniedzēja, Mākslas pedagoģijas doktore Inta Valdena. Kolektīva darbības misija ir nodrošināt kvalitatīvu nemateriālo kultūras mantojuma latviešu tradicionālo rotājumu saglabāšanu no dabas materiāliem un izplatīšanu sabiedrībā. Veicināt pilsētas iedzīvotāju radošo potenciālu, nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem tautas mākslas tradīcijas apguvi meistarklasēs un demonstrējumos. Dziesmu un deju svētku dabas materiālu rotājumu tradīciju turpināšana un integrēšana mūsdienu vidē.
 
Vadītāja Inta Valdena (intavaldena@inbox.lv, + 371 29255353)
     
 
 
Foto:Inta Lankovska