Rīgas Latviešu biedrības kamerkoris "Austrums"  dibināts 1987. gadā, un kopš pirmsākumiem tā mākslinieciskais vadītājs ir Ārijs Šķepasts.


"Austrums" ar panākumiem regulāri piedalās festivālos un sniedz koncertus daudzās Latvijas pilsētās, dziedot baznīcās, mūzikas skolās un kultūras centros. Kamerkoris savās koncertprogrammās iekļauj dažādu stilu skaņdarbus, īpaši pievēršoties baroka mūzikai, latviešu kormūzikas klasikai, 20. gs. mūzikai un latviešu tautasdziesmu apdarēm. Repertuāra izvēlē aktīvi iesaistās arī paši kora dziedātāji. ''Austrumu'' raksturo apņēmība un izaicinājuma meklējumi, kas tiek īstenoti, piedaloties prestižos starptautiskos konkursos un festivālos, kuros koris bieži saņēmis augstāko novērtējumu.
Kora misija ir nodrošināt kvalitatīvu nemateriālā kultūras mantojuma  (kora dziedāšanas) saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, latviešu tautas dziedāšanas tradīciju  izkopšanu. Latviešu kora mūzikas popularizēšanas veicināšana ārzemēs, jaunatnes iesaistīšana kora muzicēšanā.
 
Mākslinieciskais vadītājs: Ārijs Šķepasts (arijsskepasts@gmail.com , 29137361)
Diriģents: Dairis Ulmanis
Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās (18.30 - 21.00) Rīgas Latviešu biedrībā

                                               
Foto: Inta Lankovska