Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālais ansamblis "Knīpas un Knauķi" dibināts 1971. gadā.„Knīpas un Knauķi” dibinātāja un ilggadīgā vadītāja Irēna Veinberga un skolotāja Silvija Ērgle var priecāties un lepoties par sava auklējuma skaisto, drošo ceļu turpmākajos gados. 1994.gada rudenī ansambļa vadītāju stūri pārņēma Vita Siliņa un Edīte Putniņa. Kopš 2008.g. arī Vita Siliņa priecājas par „Knīpām un Knauķiem” no mākoņa maliņas un pašlaik cieši saliedētā komandā strādā vadītājas Jonita Štoma un Sanita Sējāne. 

Kolektīva darbības misija: Radoši attīstīt bērnu muzikālās iemaņas, balstoties uz kora dziedāšanas tradīciju. Ievērojot humānpedagoģijas principus, veidot inteliģentu nākotnes sabiedrību Latvijā. Ar darbu, kas veikts ar prieku, attīstot savas muzikālās dotības, piedalīties radošos projektos: koncertos, uzvedumos, izrādēs, dziesmu svētku procesā, labdarības programmās.
 
Mākslinieciskā vadītāja, grupas vadītāja: Jonita Štoma  (jonita.shtoma@gmail.com, + 371 29822962)
Mākslinieciskā vadītāja, grupas vadītāja: Sanita Sējāne (sanitasejane@gmail.com, + 371 29516514)
Kormeistare Signe Belicka
 
Nodarbību laiki: Otrdienās un trešdienās no 16.15 līdz 18.30)