Rīgas Latviešu biedrības Zolītes klubs

Kontakti: tel. + 371 29249369 vai  e-pasts valdmars@inbox.lv

Tikšanās notiek pirmdienās no plkst. 17.30 - 22.30 RLB Kluba zālē